logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tvrdošovce

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1697
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Tvrdošovce : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1951 vyčl. o. Jatov.
1773 Tardoskegy, 1786 Tardoschkegy, 1808 Tarosked, Tardosked, 1863–1913, 1938–1945 Tardoskedd, 1920 Tardošked, 1927–1938, 1945–1948 Tardošked, Tardoskedd, 1948– Tvrdošovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Albert (Tvrdošovce, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Ján (Tvrdošovce, 1332) farár
1608 apr. 29. 1690 aug. - Dankovič, Michal farár
1630 sp. - - - - Jászay, Andrej farár
1634 sp. - - - - Csehy, Martin farár
1647 a 1649 - sp. - Ferenc, Imrich farár
1657 jún - - - - Eted, Ondrej farár
1663 apr. 28. - - - Cséfalvay, Imrich farár
1675 máj 2. - - - Szentgyörgyi, Štefan (Tvrdošovce, 1675) farár
1697 jún 16. +1608 jan. 13. Megyeri, Juraj farár
1699 aug. 27. 1709 - - Ujvendéghy, Ján farár
1709 mar. 10. 1719 - - Károlyi, Jozef farár
1710 feb. 1. 1721 - - Petes, Štefan farár
1721 Maja 26. 1720 nov. 6. Vörös Stephanus. farár
1729 nov. 9. 1734 máj 2. Gellérth, Ján Lukáš farár
1734 máj 2. 1736 máj 10. Molnár, Juraj (1700-1763) farár
1736 jún 15). 1747 - - Urbini, František Kristián Michal farár
1747 máj 19. 1749 - - Turányi, Martin farár
1749 jan. 23. 1773 feb. 13. Fábian, Jozef (18. stor.) farár
1773 jún 16. +1808 apr. 17. Horváth, Jozef (1730-1808) farár
1808 - - 1820 - - Szabó, Pavol (1752-1835) farár
1821 - - +1826 feb. 15. Špánik, Imrich farár
1826 febr. 21 1845 - - Baťán, Ľudovít farár
1845 apr. 29. 1870 - - Bütner, Karol farár
1870 jan. 1. +1876 júl 16. Kriegler, Jozef farár
1876 aug. 23. 1888 - - Szemerényi, Karol farár
1888 máj - 1890 dec. 20. Rosíval, Štefan farár
1890 - - 1893 - - Tichý, Anton (1838-1900) farár
1893 - - 1913 - - Machovič, Július farár 1911 dekan, 1913 kanonik, 1920 gener. vikár, 1922 prepošt
1913 - - 1947 - - Haliczky, Vojtech administrátor, farár
1947 - - 1947 - - Harsanyi, Július správca farnosti
1947 - - 1948 - - Eliáš Štefan administrátor
1949 - - 1960 - - Prenner, Vojtech administrátor
1960 - - 1987 - - Drozdy, Július Zoltán správca farnosti
1987 - - 1999 - - Lénár, Karol správca farnosti
1999 - - 2002 dec. 1. Lénár, Karol farár