logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tvrdošovce

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1697
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Tvrdošovce : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1951 vyčl. o. Jatov.
1773 Tardoskegy, 1786 Tardoschkegy, 1808 Tarosked, Tardosked, 1863–1913, 1938–1945 Tardoskedd, 1920 Tardošked, 1927–1938, 1945–1948 Tardošked, Tardoskedd, 1948– Tvrdošovce
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Albert (Tvrdošovce, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Ján (Tvrdošovce, 1332) farár
1608 apr. 29. 1690 aug. - Dankovič, Michal farár
1630 sp. - - - - Jászay, Andrej farár
1634 sp. - - - - Csehy, Martin farár
1647 a 1649 - sp. - Ferenczy, Imrich farár
1657 jún - - - - Eted, Ondrej farár
1663 apr. 28. - - - Cséfalvay, Imrich farár
1675 máj 2. - - - Szent-Györgii Stephanus. farár
1697 jún 16. +1608 jan. 13. Megyeri, Juraj farár
1699 aug. 27. 1709 - - Ujvendéghy Joannes. farár
1709 mar. 10. 1719 - - Károlyi, Jozef farár
1710 feb. 1. 1721 - - Petes, Štefan farár
1721 Maja 26. 1720 nov. 6. Vörös Stephanus. farár
1729 nov. 9. 1734 máj 2. Gellérth, Ján Lukáš farár
1734 máj 2. 1736 máj 10. Molnár, Juraj (1700-1763) farár
1736 jún 15). 1747 - - Urbini Franciscus, Christianus, Michael. farár
1747 máj 19. 1749 - - Turányi Martinus. farár
1749 jan. 23. 1773 feb. 13. Fábian, Jozef (18. stor.) farár
1773 jún 16. +1808 apr. 17. Horváth, Jozef (1730-1808) farár
1808 - - 1820 - - Szabó Paulus. farár
1821 - - +1826 feb. 15. Spanyik Emericus. farár
1845 apr. 29. 1870 - - Bütner, Karol farár
1870 jan. 1. +1876 júl 16. Kriegler, Jozef farár
1876 aug. 23. 1888 - - Szemerényi (Semmelweisz) Carolus. farár
1879 - - 1888 - - Csögley, Koloman kaplán
1888 - - 1890 - - Csepy, Pavol kaplán
1888 - - 1890 dec. - Rosival, Štefan farár
1890 - - 1893 - - Tichy Antonius. farár
1893 - - - - - Machovič, Július farár 1911 dekan, 1913 kanonik, 1920 gener. vikár, 1922 prepošt
1895 - - 1896 - - Bliesz, Adam kaplán
1897 - - 1899 - - Babura, Ladislav kaplán
1897 - - 1897 po - Fallenbüchl, František kaplán
1904 - - 1906 - - Bányász, Andrej Jonáš kaplán
1915 - - 1917 - - Rothnagel, Alexander kaplán
1918 - - 1919 - - Bokovics, Jozef kaplán
1928 - - 1928 po - Sinkó, Ján kaplán
1932 - - 1932 po - Kudlička, Róbert kaplán
1944 jún 18. 1946 - - Szokolay, Anton kaplán
1946 - - 1947 - - Harsanyi, Július kaplán
1946 jún 23. 1946 po - Novák, Jozef (1921-1990) kaplán
1947 - - 1948 - - Harsanyi, Július správca farnosti
1948 - - 1949 - - Tamaškovič, Štefan kaplán
1949 - - 1952 - - Petró, Imrich kaplán
1951 - - 1952 - - Kozmon, Ľudovít kaplán
1952 jún 26. 1953 - - Szokol František, kaplán
1953 - - 1955 - - Koller, Jozef kaplán
1955 jún 12. 1957 - - Nagy, Štefan (1932-2003) kaplán
1956 jún 27. 1967 - - Slamka, Jozef kaplán Počas toho zákl. voj. služba
1957 jún 23. 1958 - - Korcsog, Imrich kaplán
1958 - - 1959 - - Szeiff, František kaplán
1959 - - 1960 - - Drozdy, Július Zoltán kaplán
1960 - - 1965 - - Alaxa, Ján kaplán
1960 - - 1977 - - Drozdy, Július Zoltán správca farnosti
1966 - - 1968 - - Drška, Augustín kaplán
1968 jún 23. 1969 - - Végh Imrich, kaplán
1969 - - 1971 - - Válek, Ondrej kaplán
1974 jún 9. 1975 - - Ešše Imrich, kaplán
1975 - - 1976 - - Tomašek Ladislav, kaplán
1976 jún 6. 1979 - - Čermák, Juraj kaplán 1977-1979 základná vojenská služba
1977 jún 12. 1978 - - Sabo Mikuláš, kaplán
1978 - - 1979 - - Škoda, Augustín kaplán
1987 - - 1999 - - Lénár, Karol správca farnosti
1996 - - 1996 sept. 1. Csonka, Karol kaplán
1999 - - 2002 dec. 1. Lénár, Karol farár