logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Turnianska Nová Ves

Zriadenie:
1397
Titul kostola:
sv. Jána Krst. (1320).
Iné mená:
Turnianska Nová Ves: okres Košice-okolie/Košický kraj (Abovsko-turnianska stolica) 1964–1991 zlúč. s o. Hosťovce nad Bodvou a Chorváty do o. Nová Bodva. 1773 Uj-Falu, 1786, 1808 Ujfalu, 1863–1913, 1938–1945 Tornaújfalu, 1920 Turňava, Turňanská Nová Ves, 1927–1938, 1945–1948 Turnianska Nová Ves, Torna-Újfalu, 1948–1964, 1991– Turnianska Nová Ves Nová Bodva: 1964–1991 Nová Bodva
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Žarnov (330), k. Najsv. Trojice (1576), 2. Hosťovce (190), k. sv. Imricha (1750), 3. Chorvaty (110).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Poznámka :
V Schem. 1978 je farnosť uvedená ako Nová Bodva,

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Žarnov) kňaz
1787 - - - - - Pinter, Ladislav kaplán miesta, farár
1805 - - 1813 - - Kálmán Joannes farár
1813 - - 1823 - - Nyerges Emericus farár
1823 - - 1824 - - Gallik Josephus farár
1824 - - 1838 - - Csernota Franciscus farár
1839 - - 1857 - - Dubravitzky Michael farár
1857 - - 1891 - - Kubantsik Maximilianus farár
1891 - - 1891 - - Puskás Robertus farár
1891 - - 1925 ? - Mészáros Andreas farár
1926 - - 1948 ? - Bencsik Alexander farár
1948 - - 1952 - - Schmiedt, Vojtech správca farnosti
1953 - - 1965 - - Páczer, Alexander správca farnosti
1966 - - 1994 - - Rus, Peter správca farnosti