logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRus, Peter

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 17. marca 1910, Alekšince, okr. Nitra – † 7. februára 1984, Dunajská Streda, poch. v Lukáčovciach

Životopis:

Pochádzal z mnohodetnej rodiny. Celé detstvo prežil v Lukáčovciach. V rokoch 1931-1936 študoval teológiu v Biskupskom seminári v Rožňave. Po ukončení štúdia bol 9. februára 1936 vysvätený za kňaza.
Ako kaplán začínal vo Fiľakovských Biskupiciach v okrese Lučenec, ktoré sú dnes už samostatnou obcou, potom prešiel do Nálepkova v okrese Gelnica a nato sa stáva správcom farnosti Jelšava v revúckom okrese. V rokoch 1938-1940 bol správcom farnosti Muránska Dlhá Lúka, potom bol kaplánom v Revúcej. V rokoch 1941-1952 pôsobil v Štítniku v rožňavskom okrese, potom v Šiveticiach a prešiel do Polomky. Jeden rok bol kaplánom v Rimavskej Sobote a od r. 1954 spravoval farnosť Slovenská Ľupča v okrese Banská Bystrica. V r. 1960 ho odviedla Štátna bezpečnosť a väznili ho najmenej dva roky. Do pastorácie sa dostal až v r. 1966 bol kaplánom v Gelnici a stal sa správcom farnosti Nová Bodva, v rokoch 1964-1994 spojenej z obcí Turnianska Nová Ves, Hosťovce a Chorváty. Posledným pôsobiskom bol Blahová v okrese Dunajská Streda. 7. februára 1984 slúžil svätú omšu v Dunajskej Strede, pri nej náhle zomrel. Je pochovaný v Lukáčovciach.
O svojom rodisku zostavil monografiu a jedno dielko napísal ako jelšavský farár.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 195;
Ložek, Lukáš: Kňazi farnosti Lukáčovce. PUBLICA 2010, s. 103-111, elektronický zdroj
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-jelsava/knazi-vo-farnosti [10.5.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Fil. Biskupice 1936 - - 1937 - - Rus, Peter kaplán
Nálepkovo 1937 - - 1937 - - Rus, Peter kaplán
Jelšava 1937 aug. 1. 1938 júl 30. Rus, Peter administrátor
Muránska Dlhá Lúka 1938 - - 1940 - - Rus, Peter správca farnosti
Revúca 1940 - - 1941 - - Rus, Peter kaplán
Štítnik 1941 - - 1952 - - Rus, Peter správca farnosti
Šivetice 1952 - - 1952 - - Rus, Peter správca farnosti potom spravované z Liciniec
Polomka 1952 - - 1953 - - Rus, Peter správca farnosti
Rimavská Sobota 1953 - - 1954 - - Rus, Peter kaplán
Slovenská Ľupča 1954 - - 1960 - - Rus, Peter správca farnosti
1960 - - 1966 - - Rus, Peter mimo pastorácie
Gelnica 1966 - - 1966 - - Rus, Peter kaplán
Turnianska Nová Ves 1966 - - 1994 - - Rus, Peter správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888957Rus, PeterHistoria obce Lukáčoviec1936
888958Rus, PeterPaberky z mesta Jelšavy1938