logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tulčík

Zriadenie:
zmienka 1248
Titul kostola:
sv. Šimona a Júdu (starobylý)
Iné mená:
Tulčík PO/PV šariš. 1773 Tölczek, Tulcžik, 1786 Tölcschéd, Tulčik, 1808 Tulcsik, Tölcséd, Tölcsszék, Tulčík, 1863–1913 Töltszék, 1920 Tulčík, Tilčík, 1927– Tulčík
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Demjata (1.000), k. sv. Jána Krst. (1774).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Tulčík,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mathias(Tulčík,1332) kňaz
1787 - - 1824 - - Binnerth, Kazimír farár
1824 nov. 11. - - - Barna, Jozef administrátor
1836 - - - - - Mayer, Karol farár
1861 - - 1887 - - Hajtinger, Ján (1821-1900) farár
1887 - - 1912 - - Sikors[z]ky, Andrej ml administrátor-farár
1912 - - 1925 - - Hedry, Ľudovít, de Hendrichovce administrátor-farár
1925 - - 1938 - - Szilágyi, Július administrátor-farár
1940 apr. 1. 1963 júl 1. Kopčák, Alexander farár
1963 - - 1971 - - Grich, Štefan správca farnosti
1963 - - 1963 - - Kravjanský, Zoltán správca farnosti
1971 - - 1976 - - Jasečko, František správca farnosti
1976 - - - - - Dudo, František správca farnosti
1990 - - 1993 - - Huňady , Ján farár
1994 - - 2002 - - Kvartek, Jozef farár
2002 - - - - - Sedlák, Ján farár