logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tekovská Breznica

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1784
Titul kostola:
Kostol Narodenia P. Márie
Iné mená:
Tekovská Breznica: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica) 1971–1992 pričl. o. Orovnica.
1773 Berzencze, Bresnitz, Breznicze, 1786 Berzencze, Breznicze, 1808 Berzencze, Březnice, 1863–1902 Berzence, 1907–1913 Barsberzence, 1920– Tekovská Breznica
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
V najstarších časoch tu viedli duchovnú službu rehoľníci z beňadického kláštora. Keď bola pridelená posesia ostrihomskému arcibiskupovi, zriadil tu farnosť. Tá sa nachodí v Pazmáňovom katalógu. V polovici 18 st. zanikla a bola pripojená ku Tekovským Nemciam. R. 1784 banskobystrický biskup, ako patrón, obnovil farnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1626 sp. - - - - Bocák, Juraj farár
1672 máj 17 1674 aug. 7. Čermák, Mikuláš farár
1701 apr. 26. 1706 - - Abrahamovič, Michal farár spolu s Tek. Nemcami
1706 mar. 12. 1709 okt. 8. Sluka, Štefan farár
1713 - - 1722 - - Banovič, Pavol excurrendo z Nemiec
1727 sept. 25. - - - Baroš, Ján de Beluša farár
1740 mar. 8. 1749 - - Laszlovszký, Ján farár
1749 sept. 19. +1762 nov. 23. Osikovič, Michal farár
1784 - - 1785 - - Szarugár František OFM farár
1785 - - 1786 - - Tholt, František farár
1786 - - 1788 - - Petro, František farár
1788 - - 1789 - - Hampl, Mikuláš farár
1789 - - 1793 - - Hagen, Andrej farár
1793 - - 1806 - - Gažo, Ondrej farár
1806 - - 1853 - - Privitzer, Štefan farár
1853 - - 1861 - - Kubiš, Ignác farár
1861 - - 1862 - - Rakovský, Matej administrátor
1862 - - 1900 - - Očovský, Anton farár
1900 - - 1900 - - Záni Ján administrátor
1900 - - 1922 - - Rusko, Rudolf farár
1922 - - 1926 - - Vlčák Juraj farár
1926 - - 1926 - - Bob, Ján excurrendo z Brehova
1926 - - 1940 - - Šimoni František farár
1940 - - 1951 - - Švehlík Jozef farár 1943 školský dekan
1952 - - +1962 febr. 19. Longauer, Klement správca farnosti
1962 - - 1972 - - Tonkovič, Jozef správca farnosti t. dekan
1972 - - 1992 - - Hrmo, Albín správca farnosti 1991-1992 dekan Nová Baňa
1992 - - 1999 - - Macko, Jozef (1939-1999) správca farnosti
1999 mar. - 2001 jún - Mišík, Peter excurrendo