logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Svinia

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
P. M. Narod. (1274)
Iné mená:
Svinia PO/PV šariš. 1773 Szinye, Swina, 1786 Sinye, Swiňa, 1808 Szinye, Swinná, Swinné, 1863–1913 Szinye, 1920 Sviňa, 1927– Svinia
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Chmin. Nová Ves (950), k. Obrát. sv. Pavla ap. (1782), 2. Bunde (100), k. B. S. J. (1968), 3. Lažany (160), k. sv. Imricha (1887), 4. Kojatice (700), k. sv. Andreja, ap. (1784), 5. Šariš. Lužianky (200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - herwordus(Svinia,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Svinia,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Erbordus(Svinia,1332) kňaz
1799 - - 1824 - - Hankovič, Ján farár
1824 - - 1851 - - Gallo, Ján farár
1824 - - - - - Bolinszky, Imrich administrátor
1851 - - - - - Merse, Bartolomej, Vavrinec farár
1887 - - 1896 - - Hajtinger, Ján (1821-1900) farár
1896 - - 1915 - - Kurimszky, Ján administrátor 1898 farár
1916 - - - - - Dobránsky, Jozef administrátor-farár
1927 - - 1927 po - Miko, Róbert administrátor
1961 - - - - - Varga, Andrej (1919-2011) správca farnosti
1997 - - 1998 - - Janovčík, Miloslav farár
1997 - - 2004 - - Stahovec, František farár