logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Svinia

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
P. M. Narod. (1274)
Iné mená:
Svinia PO/PV šariš. 1773 Szinye, Swina, 1786 Sinye, Swiňa, 1808 Szinye, Swinná, Swinné, 1863–1913 Szinye, 1920 Sviňa, 1927– Svinia
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Chmin. Nová Ves (950), k. Obrát. sv. Pavla ap. (1782), 2. Bunde (100), k. B. S. J. (1968), 3. Lažany (160), k. sv. Imricha (1887), 4. Kojatice (700), k. sv. Andreja, ap. (1784), 5. Šariš. Lužianky (200).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - herwordus(Svinia,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Svinia,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Erbordus(Svinia,1332) kňaz
1788 júl 1. - - - Trecha, Pavol, OFM kaplán
1799 - - 1824 - - Hankovič, Ján farár
1808 - - 1809-1824 - - Gallo, Ján kaplán
1810 - - 1811 - - Somogyi, Jozef st kaplán
1814 nov. 29. 14.2.1815 - - Barna, Jozef kaplán
1818* - - 1838-1847 - - Apáthy, Juraj, OFM kaplán
1819 okt. 1. 1820 febr. 16. Dollák, Jozef kaplán
1824 - - 1851 - - Gallo, Ján farár
1824 - - - - - Bolinszky, Imrich administrátor
1826 sept. 15. 1828 - - Stetz, Ján kaplán
1828 mar. 17. 24.2.1829 - - Olsavszky, Jozef kaplán
1830 - - 1831 - - Paulovič, Andrej (1799-1863) kaplán
1831 - - 1833-1847 - - Kron[n], Peter kaplán
1834 - - 1837 - - Berzeviczy, Eduard, de Brezovica kaplán
1837* - - 1837-1848 - - Videlyi, Ján kaplán
1837 - - 1837 - - Orlich, Jozef kaplán
1847* - - 1850-1852 - - Orcsik, Tadeáš, OFM kaplán
1851 - - 1854-1881 - - Tomanóczy, Anton kaplán
1851 - - - - - Merse, Bartolomej, Vavrinec farár
1851 - - 1855 - - Adamovič, Jozef kaplán
1855 - - 1855 - - Leskó, Imrich, (Lesskó) kaplán
1856 - - 1856 - - Dörner, Karol kaplán
1857 po - 1857 po - Kuzmiák, Štefan st kaplán
1860 po - 1860 po - Takács, Juraj kaplán
1865 - - 1869 - - Koterba, Anton kaplán
1865* - - - - - Novotný, Juraj, OFM kaplán
1871 - - 1871 - - Sallay, Matúš kaplán
1871 - - 1872 - - Madarassy, Anton kaplán
1874 - - 1874 - - Pernyik, Andrej kaplán
1878 - - 1878 po - Kecer, Belizár kaplán
1882 - - - - - Feczkó, Andrej kaplán
1887 - - 1896 - - Hajtinger, Ján (1821-1900) farár
1888 - - 1888 po - Hajtinger, Ján (1865-1952) kaplán
1889 - - 1890 - - Kandera, Jozef kaplán
1890 - - 1894 - - Reiner, Jozef kaplán
1892 - - 1894-1901 - - Rusznyák, Valentín kaplán
1892 - - 1892 - - Czvancziger, František kaplán
1892 - - 1892 - - Neuwirth, Ladislav kaplán
1894 - - 1894 - - Mihajla, Andrej kaplán
1896 - - 1896 - - Klimkovics, Jozef kaplán
1896 - - 1915 - - Kurimszky, Ján administrátor 1898 farár
1900 - - 1900 - - Arvay - Nagy, Valentín kaplán
1910 - - 1910 - - Sončo, Jozef kaplán
1911 - - 1911 po - Novák, Jozef, st kaplán
1913 - - 1913 - - Salamon, Július kaplán
1914 - - 1915 - - Andrašovský, Ľudovít kaplán
1916 - - - - - Dobránsky, Jozef administrátor-farár
1919 - - 1921 - - Uhlárik, Aurel kaplán
1919 - - Košické - - Eperjessy, Jozef kaplán
1922 - - 1923 - - Tuleja, Ján kaplán
1923 - - 1924 - - Adam, Michal kaplán
1924 - - 1924 po - Székely, Anton kaplán
1926 - - 1926 po - Pavlík, Jozef kaplán
1927 - - 1927 po - Miko, Róbert administrátor
1928 - - 1930 - - Balla, Andrej kaplán
1930 - - 1931 - - Capák, Štefan kaplán
1931 - - 1931 - - Kazimír, Alexander kaplán
1932 - - 1932 - - Kravjanský, Alojz kaplán
1932 - - 1932 - - Balla, Andrej kaplán
1935 - - 1936 - - Manczos Anton kaplán
1936 - - 1936 po - Pavlík, Andrej kaplán
1937 - - 1939 - - Oros, Andrej kaplán
1939 - - 1939 - - Malina, Ján kaplán
1940 - - 1940 po - Onderko, Štefan kaplán
1940 - - 1940 - - Onderko, Štefan kaplán
1941 - - 1942 - - Glinský, Ján kaplán
1941 - - 1941 - - Tkáč, Štefan kaplán
1942 - - 1943 - - Šafčák, Juraj kaplán
1942 - - 1942 - - Špácay, Jozef kaplán
1942 po - 1943 - - Stravník, Jozef kaplán
1944 - - 1945 - - Marton, František kaplán
1945 - - 1945 - - Šišler, Štefan kaplán
1945 - - 1945 - - Repka, Romuald Ján, OFM kaplán
1947 - - 1948 - - Ortuta, Ľudovít kaplán
1948 po - 1952 - - Kocska, Anton kaplán
1950 - - 1951 - - Varga, Andrej (1919-2011) kaplán
1961 - - - - - Varga, Andrej (1919-2011) správca farnosti
1961 - - 1975 - - Feťko, Štefan excurrendo
1991 - - 1992 - - Čigáš, Peter kaplán
1992 - - 1993 - - Gurský, Stanislav kaplán
1997 - - 1998 - - Janovčík, Miloslav farár
1997 - - 2004 - - Stahovec, František farár
2004 - - - - - Ružbašan, Štefan kaplán