logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sučany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Žofie
Iné mená:
2262 Sučany: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
1773 Szucsan, Sucžany, 1786 Sucschan, 1808 Szucsán, Sučany, 1863, 1898–1913 Szucsány, 1873–1895 Szucsán, 1920– Sučany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Turč. Štiavnička (550), kap. Národ. Pána (1881), 2. Podhradie (60), 3. Konské (10).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Je vedená v páp. dec. protokoloch aj v Pazmáňovom katalógu. Reformácia sem prenikla veľmi skoro, keď rodina Nyárych odpadla od katolíkov. Od r. 1570 sa môže rátať s evanjelickou správou. Pri kanonických vizitáciách r. 1559 a 1560 bol farár Chemy katolík. Nasledovný bol už novej viery. R. 1634 ho František de Réva vymohol pre katolíkov. R. 1647 ho znova majú evanjelici a v roku 1671 ho vrátili kat. Za tököliovcov a rákoczyovcov boli vypovedaní kat. farári. Od 18. st. sú tu opäť katolícky farári.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 sp. - - - - Štefan (Sučany, 1332) farár
1360 sp. - - - - Michal (Sučany, 1360) farár
1401 - - 1402 dec. - Gallus de Somos farár
1402 dec. 30. - - - Dominici, Mikuláš farár
1417 sp. - - - - Anton (Sučany, 1417) farár
1469 sp. - - - - Szentpéteri, Dávid farár
1559 - - 1562 sp. - Chemy, Mikuláš farár
1599 sp. - - - - Prossy, Ambróz farár
1671 - - 1672 - - Révay, Štefan František farár
1673 mar. 2. 1675 - - Jelenffy, Ladislav farár
1675 Fabr. 9. 1680 - - Haszprunkay, Andrej Ignác farár
1681 mar. 20. 1681 júl 1. Mednyánszky, Jonáš farár
1681 júl 1. 1688 - - Vodislavszky, Eustachius farár
1688 feb. 1. 1688 - - Máriássy, Ján farár
1688 júl 6. 1697 - - Loviškovič, Štefan František farár
1697 sept. 7. 1709 - - Štrelovič, Ján farár
1709 mar. 13. 1711 apr. 2. Hanzel, Matúš farár
1711 aug. - 1727 - - Filovič, Pavol farár
1727 Fabr. 15. 1729 - - Chilko, Ignác farár
1729 júl 1. +1737 júl 14. Lehotkay, Franciscus farár
1737 júl 23. 1737 - - Kračún, Jozef farár
1737 sept. 7. 1750 máj 16. Thaller, Martin farár
1750 jan. 16. 1755 nov. 3. Bernolák, Ján (?-1761) farár
1755 dec. 9. +1775 máj 22. Krumpan Andreas farár
1775 máj 28. 1802 - - Ruttkay, Štefan farár
1802 - - 1822 - - Valášek Ján farár
1822 - - 1838 - - Steinlechner František farár
1838 - - 1864 - - Schimo, Jozef farár
1864 - - 1864 - - Mihálik, Jozef administrátor
1864 - - 1867 - - Buršák, Štefan farár
1867 - - 1905 - - Paulovič, Jozef (1834-1905) farár
1905 - - +1938 jún 1. Uhrín Ján farár
1938 - - 1941 - - Bárdoš, Michal farár
1941 - - +1945 aug. 9. Grnáčik, Jozef farár
1945 - 1958 - - Zjara, Vojtech správca farnosti
1958 apríl 15. 1990 dec. 1. Horvát, Jozef (1917-1998) správca farnosti 1973 okr. dekan Martin, 1975 arcidekan