logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Strečno

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Žofie (1847). Navštívenia Panny Márie (1876]
Iné mená:
Strečno: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1773 Strecsen, Strečan, 1786 Strecschen, Strečno, 1808 Sztrecsán, Strečow, 1863–1882 Sztrecsén, 1888–1902 Sztrecsnó, 1907–1913 Sztrecsény, 1920– Strečno
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Stráňavy (1.800), 2. Mojšova Lúčka (600).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1811 - - Sztriberny, Laurentius farár
1811 - - 1813 - - Cuk, Jozef farár
1814 - - 1814 - - Valovics Andreas administrátor
1814 - - +1817 jún 18. Bazelides, Ondrej farár
1817 - - 1819 - - Valovics Andreas farár
1819 - - 1821 - - Baránek, Sebastianus farár
1822 - - 1832 - - Háan, Andreas farár
1833 - - 1847 - - Orieška, Juraj farár
1847 - - 1849 - - Husár, Ján (1805 -1851) farár
1849 - - 1851 - - Rusňák, Jozef (1802-1882) farár
1851 - - 1861 - - Záborsky, Jozef farár
1861 - - 1861 - - Jursa, Aquilinus Michal, OFM administrátor
1861 - - 1878 nov. 30. Tvrdý Štefan farár
1878 - - 1879 - - Budinský, Cyprián farár
1879 - - 1911 - - Baroš, Vincent farár
1911 - - 1932 - - Chilko, Pavol farár
1932 - - 1933 - - Laudon, Alexander Eugen administrátor
1933 - - 1940 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) správca farnosti 1936 sekr. žil. dekanátu, 1939 okr. dekan žil.
1940 - - 1940 - - Šumichrast, Karol správca farnosti
1940 - - 1950 - - Nereča, Ľudovít farár
1950 - - 1953 - - Haranta, Ján správca farnosti
1953 - - 1954 - - Kutiš, Ján správca farnosti
1954 - - 1961 - - Melo, Jozef správca farnosti
1961 - - 1966 - - Minárik, Jozef (1912-1991) správca farnosti
1966 - - 1973 - - Miklovič, Serafin Anton, OFM správca farnosti
1973 - - 1998 - - Guniš, Ľubomír správca farnosti
1998 - - 2002 - - Kováč, Milan administrátor
2002 - - 2019 - - Gura, Ladislav farár 2003–2012 dekan Varín, 2018 honor. dekan