logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31906
Meno farnosti : Strečno
Pcmeno farnosti : strecno
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 290
Poradie : 41090
Citát : STREČNO 013 24, tel. 925 82, o. Žilina, (4.600), k. sv. Žofie (1847). -Fil.: 1. Stráňavy (1.800), 2. Mojšova Lúčka (600). — K 114, p 23, s 49.
Duchovný správca: Ľubomír Guniš.

Číslo záznamu : 41524
Meno farnosti : Strečno
Pcmeno farnosti : strecno
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 75
Poradie : 1160
Citát : 5. Strečno. Ecclesia ad S. Sophiam. Parochia erecta anno
1788. Matricas habet ab anno 1789. Patronus: Fundus
Religionis. Parochus: D. Ludovicus Nereča.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 1387 - 11 - -
Fil.: Stráňavy 1041 9 - - 4.25
Mojš-Lúčka 502 - - - 5.1
___________________________________________________________
Universim: 2930 9 11 -

SS. Ros. 300, SS. Cor. J. 80, Congr. Mar. 22, SKM 40,
Prop. F. 250, Inf. J. 250.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica: Varín, statio viae fer.: loco.

Číslo záznamu : 42101
Meno farnosti : Strečno
Pcmeno farnosti : strecno
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 84
Poradie : 970
Citát : SZTRECSEN. Par. nova, erecta Anno 1788. |
Ecclesia ad S. Sophiam. |
Patronus. Exc. Consilium R. L. H. |
Parochus. D. Georgius Orieska. |
In Matre : Cath. AC. Jud. | Dist. a Matr.
609 1 16 | Hor.
Filialibus : |
Moys-Lucska 259 - 21 | 1
Sztranyavi 533 - 10 | 1
Zlatne 18 - - | 1
Lingua : Slav. Summa: 1419 1 47

Číslo záznamu : 42263
Meno farnosti : Strečno
Pcmeno farnosti : strecno
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 151
Poradie : 2610
Citát : Sztrecsen. Laurentius Sztriberny. Josephus Czuk. Andreas Valovics. Andreas Bazilidesz. Idem qui prius Andreas Valovics. Sebastianus Baránek. Andreas Háan. Georgius Orieska.

Číslo záznamu : 43106
Meno farnosti : Strečno
Pcmeno farnosti : strecno
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 75
Poradie : 980
Citát : 5. Strečno. Ecclesia ad S. Sophiam. Parochia erecta Dist.a
anno 1788. Matricas habet ab anno 1789. Patronus: Fun- matre
dus Religionis. Parochus: Idem, qui Secretarius Distr. Km.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 958 -- -- 11 -- --
Fil.: Stráňavy 842 9 -- -- -- 4.25
Mojš Lúčka 379 -- -- -- -- 5.1
___________________________________________________________
Universim: 2179 9 -- 11 --

SS. Ros. 300, SS. Cor. J. 300, Congr. Mar. 22, SKM 45,
Prop. F. 250, Inf. J. 250.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica: Varín.

Číslo záznamu : 43512
Meno farnosti : Strečno
Pcmeno farnosti : strecno
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 75
Poradie : 980
Citát : 5. Sztrecsény. Ecclesia ad S. Sophiam. Parochia erecta
anno 1788. Matricas habet ab anno 1789. Patronus:
Fundus Religionis Parochus: Idem, qui Secretarius Distr.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 820 — — 31 — --
Fil.: Felsőosztorány 600 — — 8 — 5
Majosmező 450 — — 6 — 6
Zlatnetelep 50 — — — — 4
___________________________________________________________
Universim 1928 — — 45 —
Usus Linguae: slavicae.
Posta, statio tel. loco.

Číslo záznamu : 62740
Meno farnosti : Strečno
Pcmeno farnosti : strecno
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 83
Poradie : 300
Citát : Farnosť vznikla v roku 1788, pôsobili v nej farári, administrátori: Vavrinec Stríberný OFM, Jozef Cuk, Andrej Valovič OFM, Andrej Bazilides, Erasmus Palovič, OFM, Sebastián Baránek, OFM, Andrej Haan, Juraj Orieška, Ján Husár, Jozef Rusňák, Jozef Záborský, Aquilinus Jursa OFM, Štefan Tvrdý, Eduard Tvrdý, Cyprián Budinský, Vincent Baroš, Pavel Chilko, Alexander Laudon, Andrej Hrabovec, Karol Šumichrast, Ľudovít Nereča, Ján Haranta, Ján Kutiš, Jozef Melo, Jozef Minárik, Anton Miklovič, Ľubomír Guniš, Milan Kováč.
Matriky sú vedené od roku 1789, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.