logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Štiavnik

Zriadenie:
od XVI. storočia
Titul kostola:
sv. Františka Seraf. (1771)
Iné mená:
Štiavnik: okres Bytča/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1773 Scsavnik, Sčawnik, 1808 Scsávnik, Styávnik, Ssťáwník, 1863 Scsavnik, 1873 Stjavnik, 1877–1882 Scsavnik, 1888–1902 Styávnik, 1907–1913 Trencsénselmec, 1920 Štiavník, 1927–1946 Šťavník, 1946– Štiavnik
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Hvozdnica (1.200), kap. P. M. Lurd. (1925).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1578 sp.? - - - - Krištof evanjelický farár
1591 - - 1597 - - Garna, Matej evanjelický farár
1597 - - 1612 - - Textorius, Ján evanjelický farár
1612 - - 1629 - - Caprinus (Capko), Melchior evanjelický farár
1630 - - 1672 - - Ambrosiades, Pavol evanjelický farár
1673 - - 1683 - - Lazicius, Christian licenciát
1683 - - 1685 - - ? evanjelický farár
1685 - - 1691 - - Bartovič, Mikuláš(licenciát) licenciát
1691 - - 1695 - - Osláni, Pavol farár
1695 - - 1697 - - Ribáni, Juraj Jozef, S.J. farár
1697 aug. 4. 1698 - - Kanovič, Ján farár v matrike Juraj
1699 ? - 1701 ? - Čepčíni, Andrej farár
1702 ? - 1704 ? - Repkay, Pavol farár
1705 - - 1710 - - Ján Sapácius (Sapák) evanjelický farár
1710 ? - 1712 - - Stephánik, Andreas farár
1713 - - 1714 - - Raphaelis, Andreas excurrendo z Predmiera
1714 - - 1715 - - Percz, Josephus farár
1715 - - 1717 - - Hubáczy, Joannes farár
1717 - - 1719 - - Horánszky, Franciscus farár
1719 - - 1724 - - Domaniczky, Mathias farár
1724 - - 1741 - - Bartovič, Mikuláš farár
1741 sept. 10. 1746 júl 18. Kozusnik, GodefridusAndreas farár
1746 júl 18. 1762 - - Dubnický, Štefan(1746) farár
1762 - - 1768 dec. - Langauf, Ignác farár
1768 dec. - 1774 - - Farkass, Joannes farár
1774 máj 1 1777 - - Hazucha, Martinus farár
1777 jún 28. 1790 - - Bleho, Jozef farár
1790 okt. 23. +1804 febr. 17. Hess, Ján Nepomuk, OSsT farár
1804 - - 1813 - - Taugh, Josephus farár
1813 - - 1840 - - Chudý, Ján farár
1841 - - 1846 - - Kardoss, Antonius farár
1846 - - 1847 - - Bakič, Jozef farár
1848 - - +1870 jún 24. Ullmann, František farár
1870 - - 1910 - - Ballay, Štefan farár
1910 - - 1910 - - Briestenský, Ján administrátor
1910 - - 1911 - - Židek, Anton administrátor
1912 - - 1923 - - Tichý, Celestín farár
1923 - - 1935 okt. 23. Mendel, Jozef farár
1935 - - 1936 - - Horváth, Pavol administrátor
1936 - - 1938 - - Čaprnka, Augustín administrátor
1938 - - +1984 okt. 22. Blažek, Albín administrátor, farár 1973 č. dekan
1984 - - 1989 - - Gavenda, Pavol správca farnosti
1989 - - 1990 - - Šelinga, Jozef správca farnosti
1990 - - 1995 - - Sýkora, Pavol farár
1995 - - 2001 - - Lieskovský, Cyril správca farnosti