logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGavenda, Pavol

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 19. septembra 1955, Opatová, okr. Trenčín – † 29. apríla 2021, Trenčín, poch. v Trenčíne-Opatovej

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho 11. júna 1978 vysvätil Július Gábriš za kňaza. Ako kaplán pôsobil dva roky v Turzovke, v rokoch 1980-1984 vo farnosti Nitra-Horné mesto. V rokoch 1984-1989 bol administrátorom v Štiavniku, potom vo Veľkých Bieliciach a v rokoch 1989-1992 v Dohňanoch, kde excurrendo spravoval aj farnosť Lúky pod Makytou. V rokoch 1992-2001 bol farárom v Lednických Rovniach, potom tri roky administrátorom v Trenčianskej Turnej. Od r. 2004 pôsobil v Pružine, najprv ako administrátor, kde mu v r. 2005 udelený titul honorárneho dekana a od r. 2013 ako farár. Od r. 2018 žil na dôchodku v Trenčíne, kde aj zomrel v 66. roku života a 43. roku kňazstva.
Od r. 2017 bol aj redaktorom redakčnej rady časopisu Duchovný pastier. Zomrel v roku, v ktorom Katolícke noviny uverejňovali jeho každonedeľné príhovory cyklus B.
Svätú omšu s pohrebnými obradmi celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis v nedeľu 2. mája vo Farskom kostole sv. Stanislava v Trenčíne-Opatovej. Spolu s ním koncelebrovali prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak, rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, a nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Prítomní boli aj ďalší kňazi a veriaci z obce Opatová. Následne kňaza pochovali na miestnom cintoríne.

Pramene:

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978, s. 308, s. 529
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 139.
https://www.dcza.sk/sk/schematizmus/knazi/gavenda-pavol-mgr-hon-dekan-na-odpocinku;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210430022;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210503034

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turzovka 1978 - - 1980 - - Gavenda, Pavol kaplán
Nitra (horné mesto) 1980 - - 1984 - - Gavenda, Pavol kaplán
Štiavnik 1984 - - 1989 - - Gavenda, Pavol správca farnosti
Veľké Bielice 1989 - - 1989 - Gavenda, Pavol administrátor necelých päť mesiacov
Dohňany 1989 - - 1992 - - Gavenda, Pavol správca farnosti
Lúky 1989 - - 1992 - - Gavenda, Pavol excurrendo Dohňany
Lednické Rovne 1992 - - 2001 - - Gavenda, Pavol farár 1995-2000 člen diec. kňaz. rady, 1997-2008 člen diec. katech. komisie
Trenčianska Turná 2001 - - 2004 - - Gavenda, Pavol správca farnosti sekretár trenčian. dekanátu
Pružina 2004 - - 2018 - - Gavenda, Pavol administrátor, farár 2005 honor. dekan, 2017 člen red. rady DP
Trenčín 2018 - - - - - Gavenda, Pavol dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1066291Gavenda, PavolKrížom k nádeji.2021