logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sliač

Zriadenie:
Starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša
Iné mená:
Sliač: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1960 zlúč. o. Hájniky a Rybáre do o. Sliač; 1988 pričl. o. Sampor; 1988–1990 pričl. o. Lukavica; 1988–1995 pričl. o. Veľká Lúka.
1960– Sliač
-------------------
Hájniky: 1773, 1786, 1877–1913 Hajnik, 1808 Hájnik, Hájníky, 1863 Hájnik és Trebula, 1873 Hajniktrebula, 1920–1960 Hájniky
Rybáre: 1773 Ribar, 1786, 1863–1882 Ribár, 1808 Ribár, Rybáry, 1888–1902 Halászi, 1907–1913 Garamhalászi, 1920–1960 Rybáry
Sampor: 1773, 1863 Szampor, 1786 Sampor, 1808 Szampor, Sampor, 1873–1913 Számpor, 1920 Zampor, Sampor, 1927–1987 Sampor
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kováčova (600), 2. Hronsek (300), 3. Veľká Lúka (100), 4. Sampor (30), 5. Lukavica (10), 6. Lukovo (10).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá, uvádza ju Pazmáňov katalóg. a Königsbergov testament. Kanonická vizitácia r. 1561 uvádza, že tu bol farár Tomáš, ktorý bol ženatý, ale všetko konal po katolícky. Po ňom nasledovali evanjelickí farári. R. 1673 bola farnosť vrátená katolíkom. Za tököliovcov a rákoczyovcov sa vrátili ev. farári. R. 1709 bol vypovedaný posledný a odvtedy je katolícka.

Poznámka :
Pôvodne to bola farnosť Hájnik.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1313 sp. - - - - Krištof (Hájniky, 1313) farár
1538 sp. - - - - Tomáš (Hájniky, 1538) farár
1551 sp. - - - - Matej (Hájniky, 1551) farár
1561 po - - - - Spravujú ev. farári
1561 sp. - - - - Tomáš (Badín, 1561) farár
1646 - - - - - Krišpini, Štefan duch. správca Kováčovej Podľa Schem. 1978 fil. Sliaču
1675 máj 5. 1675 - - Hubáč, Michal farár
1675 máj 31. 1677 - - Hubáč, Ján (Naháč, 1706) farár
1677 okt. - 1679 mar. 24. Kmethy, Juraj farár
1679 apr. 17. 1679 - - Révay, Štefan František farár
1679 okt. 17. 1684 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
1684 feb. 8. 1690 - - Šafarovič, Pavol licenciát
1690 apr. 12. 1692 - - Miskay, Michal farár
1692 - - 1692 - - Pullis, Juraj administrátor uvádza len Zar1
1692 apr. 16. 1696 - - Krupánszky, František farár
1696 máj 13. 1705 dec. 30. Lovčáni, Juraj farár
1706 - - 1709 - - Fábry, Ján Blažej excurrendo administroval zo Sielnice
1709 dec. 6. 1710 feb. 13. Krnáč, Ján farár
1710 feb. 13. 1719 - - Černusky, Michal farár
1719 - - 1723 mar. 20. Szentkereszty, Jozef (Detva, -1748) farár
1723 apr. 17. 1736 - - Rivolovič, Peter farár
1736 okt. 3. 1748 - - Gašparovič, Michal farár
1748 Maja 2. 1750 júl 23. Valent Andreas. farár
1750 apr. 10. 1791 ? - Rašovský, Pavol farár
1791 - - 1798 - - Szüts Šimon farár
1798 - - 1802 - - Fábry, Jozef (1742-1802) farár
1802 - - 1823 - - Bogdányi, Karol farár
1823 - - 1830 - - Ďurďovič, Karol farár
1831 - - 1836 - - Tománek Michal farár
1836 - - +1851 jan. 7. Scheichl, Valentín farár
1851 - - 1852 - - Vályi Imrich administrátor
1852 - - 1863 febr. 25. Záhorský, Štefan farár
1863 - - 1867 - - Kamaši, Matej farár
1867 - - 1880 - - Zeisel Vincent farár
1880 - - 1900 - - Matúškovič, Martin farár
1900 - - 1913 - - Sándory Július farár
1913 - - 1914 - - Sirmai Ján administrátor
1914 - - 1921 - - Maršalko, Alojz farár
1921 - - 1932 - - Kačka, Jozef farár
1932 - - +1944 sept. 17. Šalát, Anton správca farnosti 1935 poslanec N.z. Praha, 1939 poslanec Sloven. snemu
1944 - - 1945 - - Citterberg, Eugen administrátor
1946 - - 1950 - - Weiss, Viliam správca farnosti
1951 - - +1974 nov. 29. Gocník, Alojz správca farnosti 1945 asesor, 1956 oficiál
1975 - - 1978 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
1978 júl - 1984 aug. - Mojžiš, Martin správca farnosti
1984 - - 1993 - - Piecka, Štefan správca farnosti
1993 sept. - 1997 Júl - Kocián, Václav farár