logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šarišské Dravce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Kataríny (1275)
Iné mená:
Šarišské Dravce SB/PV šariš. 1773 Darocz, Drawcze, 1786 Darócz, 1808 Darócz, Drawce, 1863–1913 Daróc, 1920 Dravce, Zdravce, 1927– Šarišské Dravce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bajerovce (3) k. sv. Michala A., ren. (1880), 2. Krásna Lúka (751), k. sv. Martina, rom. (1295), kap. sv. Vendelína (1775). 3. Poloma (785), k. Najsv. Troj., renes. (1580), kap. P. M. Snežnej (1892).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1792 - - 1806-1830 - - Alter, Jozef farár
1805 - - 1810-1812 - - Krajčovič, Vojtech administrátor
1813 - - - - - Findoray, Jozef farár
1813 - - 1816-1832 - - Lesskó, Andrej farár
1816 - - 1819-1827 - - Urbanovič, Matej administrátor
1818 decem - - 1822-1854 - - Marcéni, Ján farár
1823 júl 2. - - - Szlavkay, Jozef administrátor-farár
1855* - - 1857* - - Bárány, Ján st administrátor
1857* - - 1861 - - Bárány, Ján st farár
1860 - - 1866 - - Degró, Peter administrátor
1866 - - 1899 - - Oberle, Karol administrátor-farár
1900 po - 1905 - - Makovics, Jozef administrátor-farár
1900 - - 1900 - - Klimkovics, Jozef administrátor
1905 - - - - - Csesznek, Albín, OFM administrátor
1936 po - 1939 - - Janitor, Vincent správca farnosti
1941 - - 1952 - - Kráľovský, Jozef administrátor
1953 - - 1957 - - Harčár, Ján, ml administrátor
1953 - - 1957 - - Harčar, Ján (1913-1988) správca farnosti
1957 - - 1966 - - Macák, Juraj správca farnosti
1966 - - 1985 - - Slaninka, Andrej správca farnosti
1985 - - 1985 - - Korem, Jozef administrátor
1990 - - 1994-1995 - - Šverha, Stanislav farár
1996 - - - - - Kurinec, Milan administrátor-farár