logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33625
Meno farnosti : Šarišské Dravce
Pcmeno farnosti : sarisskedravce
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 233
Poradie : 23390
Citát : ŠARIŠSKÉ DRAVCE 082 73, tal. 23, o. Prešov, (2.572), k. sv. Kataríny (1573), kap. P. M. Lurd. (1968). — Fil.: 1. Bajerovce (3) k. sv. Michala A., ren. (1880), 2. Krásna Lúka (751), k. sv. Martina, rom. (1295), kap. sv. Vendelína (1775). 3. Poloma (785), k. Najsv. Troj., renes. (1580), kap. P. M. Snežnej (1892). — K 75, p 15, s 23.
Duchovný správca: Andrej Slaninka.

Číslo záznamu : 62495
Meno farnosti : Šarišské Dravce
Pcmeno farnosti : sarisskedravce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2240
Citát : 13. KRÁSNA LÚKA, (o. Prešov).
Schem. 125: Šenviz, (zf), fara: Šarišské Dravce. Rot. 1331: Henricus de Schonwysa. Fara tejto dediny sa uvádza v dikálnom zozname kňazov z r. 1543, (Somviz).(1) Kostol sv. Martina stal už r. 1295, ale často bol prestavaný.(2) V portálnom súpise z r. 1427 nenájdeme tento ani podobne znejúci nemecký názov dediny. V zozname fár a filiálok toryského AD-nátu z r. 1572 je uvedená aj "possessio Senvitz".(3)

1) ETE-IV/186.
2) Jubil. schem. 1904, I/438: Sönviz, (Schöne Wiese).
3) Wagner, DCS. 5O6-5O7.

Číslo záznamu : 62507
Meno farnosti : Šarišské Dravce
Pcmeno farnosti : sarisskedravce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2370
Citát : 25. POLOMA, (o. Prešov).
Schem. 125: Poloma, (zf), fara: Šarišské Dravce. Starý kostol sv. Pavla.(1) Rot. 1331: Paulus de Palim (Polom). O tejto dedine sme sa málo dozvedeli v stredovekých listinách. R. 1427 mal "Polon" dovedna 27 port.(2) Medzi farami a filiálkami toryského AD-nátu nájdeme r. 1572 aj "Polom".(3)

1) Jubil. schem. 1904, I/438: Polom.
2) LC. Saros. col. 4 a 6.
3) Wagner, DCS. 507.

Číslo záznamu : 62509
Meno farnosti : Šarišské Dravce
Pcmeno farnosti : sarisskedravce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2390
Citát : 27. ŠARIŠSKÉ DRAVCE, (o. Prešov).
Schem. 125: Šarišské Dravce. Rot. 1331: Nicolaus de Drauche (Dorowcz). O existencii fary v tejto dedine máme záznam už z r. 1319, keď bol zvolený za farára "ecclesie beate Catherine virginis de Dorouch", kňaz Mikuláš.(1) Patrocínium kostola sa zachovalo dodnes. Dikálny zoznam z r. 1543 obsahuje aj faru de "Darocz".(2) R. 1572 vystupuje ako svedok' dravecký farár "Stanislaus Novellus".(3) R. 1427 mal "Daróch" dovedna 20 port.(4)

1) Podľa transumptu z r. 1332. Levoča st. archív, Scr. XI. fasc. sub. NB. list 20.
2) ETE-IV/186.
3) Wagner, DCS. 508.
4) LC. Saros. col. 5.