logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Radvaň

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia P. Márie
Iné mená:
Radvaň: 1773 Radvan, 1786 Radwány, 1808 Radvány, Radwany, 1863–1913 Radvány, 1920 Radvaň, 1927–1946 Radvaň nad Hronom, 1946–1964 Radvaň, r. 1964 prip. k B. Bystrici
Radvaň-Kráľová: 1964–1966 Radvaň-Kráľová
Kráľová: 1773 Kyralyfalva, 1786 Királyfalwa, 1808 Királyfalva, Králowá, 1863, 1888–1902 Királyfalva, 1873–1882 Királyfalu, 1907–1913 Garamkirályfalva, 1920–1964 Kráľová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Králová
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Vyskytuje sa v decimačných protokoloch pápežských, pozná ju Pazmáňov katalóg. Za reformácie sa pridala k luteránskemu hnutiu. Od 1581 boli tu ev. R. 1675 ju vrátili katolíkom. Za tököliovcov sa vrátili ev. Keď sa povstanie skončilo, zasa bola katolícka. Za čas ju spravovali bb jezuiti. Za rákoczyovcov bola zase v užívaní ev. Po skončení malkotentského povstania je katolícka.
Patrónom bola v minulosti rodina Radvánszkych. Táto však odpadla od kat. viery, tak ostala farnosť bez patróna a všetky náklady si farníci uhradzovali sami.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Radvaň,1332) farár
1420 - - - - Ján farár
1498 sp. - - - - Andrej (Radvaň, 1498) farár
1516 - - 1534 - - Faber, Abrahám farár
1557 - - 1361 sp. - Simonics Valentinus. farár
1674 nov. 15. 1677 máj 3. Stephanóczy Andreas. farár
1677 - - 1679 - - Dominiki, Michal farár
1679 feb. 14. 1680 sept. 23. Gloselius, Matej farár
1681 jan. 23. 1688 aug. 11. Pilárik Michal farár
1681 - - - - Spravujú jezuiti z BB spoločná správa
1688 - - 1694 - - Hartsteiner, František Jozef farár
1694 mar. 22. 1701 - - Thorányi Joannes, Alexius. farár
1701 máj 3. 1701 máj 27. Ludáni, Peter Pavel farár
1701 máj 27. 1705 - - Meglitz, Anton Ján farár
1709 dec. 13. 1712 - - Sixti Stephanus. farár
1712 júl 30. 1719 feb. 11. Schmauchler Godelfriedus. farár
1719 mar. 28. 1727 nov. 21. Rajeczky Joannes. farár
1719 - - - - Neznámy farár farár
1729 apr. 30. 1732 nov. 6. Lacko, Matej farár
1732 Nov 13. 1736 feb. 9. Ferenčík, Matúš farár
1733 feb. 20. 1740 mar. 12. Cipciar, Jakub Žigmund farár
1736 feb. 9. 1739 feb. 11. Stanek Joannes. farár
1740 mar. 13. 1744 jan. - Zermegh Paulus. farár
1744 jan. 6. +1746 mar. 20. Bošáni, Jozef farár
1746 apr. 3. 1747 - - Čech, Ján (1720?-1763) farár
1747 aug. 2. 1743 mar. 3. Rassovszky Paulus. farár
1748 mar. 5. 1750 júl 2. Dulay, Gabriel farár
1750 aug. 17. 1761 dec. 4. Hanzlik, Ján (Skalica, 1709) farár
1761 dec. 23. 1766 - - Plathy Adamus. farár
1766 - - - - - Haláči, Pavel farár
1796 - - 1801 - - Urbanec Martin farár
1801 - - 1805 - - Kudlík, Ján farár
1805 - - 1806 - - Mayer, Jakub farár
1806 - - 1807 - - Havas, Ján administrátor
1807 - - 1819 - - Ďurďovič, Karol farár
1819 - - 1830 - - Varzell Ján farár
1830 - - 1832 - - Danček, Andrej farár
1832 - - 1837 - - Škoda Ján farár
1837 - - 1842 - - Riššák Ján farár
1842 - - 1842 - - Dérer, Vavrinec farár
1842 - - 1860 - - Vozáry Karol farár
1860 - - 1865 - - Sásik Ignác farár
1865 - - 1892 - - Šujanský, František farár
1892 - - 1897 - - Čižmarovič, Andrej farár
1897 - - 1921 - - Mišút, Anton farár
1921 - - 1930 - - Kacina, Július farár
1929 - - 1930 - - Búda, Jozef farár
1930 - - 1929 - - Ferjanec, Ján farár
1935 - - 1936 - - Búda, Jozef správca farnosti
1937 - - 1990 - - Kmeť, Anton správca farnosti 1943 farár, 1943 šk. dekan, 1944 člen vigilancie, 1976 arcidekan
1990 sept. - 1998 - - Ďurica, Ján správca farnosti 1992 ThLic., 1993 profesor