logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Okoč

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
Kostol sv. Vendelína
Iné mená:
Okoč : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Komárňanská stolica) 1976 pričl. o. Opatovský Sokolec.
1773, 1808, 1863–1920, 1938–1945 Ekecs, 1786 Ekecsch, 1927–1938, 1945–1948 Ekeč, Ekecs, 1948– Okoč
-------------------
Opatovský Sokolec: 1773 Apácza-Szakalos, 1786 Apácza-Sakálosch, 1808 Apácza-Szakállos, 1863 Apácaszakállos, 1873 Apácaszakálas, 1877–1920, 1938–1945 Apácaszakállas, 1927–1938, 1945–1948 Apáca-Szakállas, 1948–1976 Opatovský Sokolec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Opat. Sokolec (1.000), 2. Sokolce (700), k. sv. Kríža (1700), 3. Brestovec (600), 4. Bodza (100), 5. Holiare (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Sokolce) kňaz
1789 nov. 22. 1802 - - Kracsovics, Jakub farár
1802 sept. 1. 1806 apr. 7. Rajner Joannes, Capellanus localis farár
1806 mar. 17. 1807 feb. 6. Gianone, František farár
1807 feb. 6. +1815 mar. 11. Quenzer Mathias. farár
1815 mar. 28. +1846 aug. 3. Thuróczy, Josephus farár
1846 sept. - 1864 máj 19. Pfützner Leopoldus. farár
1864 máj 31. 1877 aug. 1. Ziegler Adalbertus. farár
1877 aug. 1. - - - Hajts, Ján farár
1896 - - 1897 - - Frank, Štefan administrátor
1939 - - +1980 február 13. Rédl, Anton správca farnosti okr. dekan
1980 - - 1981 - - Pintér, Zoltán správca farnosti
1982 - - 1983 - - Orosch, Ján správca farnosti