logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8733
Meno farnosti : Okoč
Pcmeno farnosti : okoc
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 81
Poradie : 25430
Citát : Ekecs.

In ADtu Komáromiensi, VADtu Komáromiensi. 1789. Capellania localis, 1810. Parochia. Antea filia ad Nagymegyer. Matricae ab 1789. Ecclesia ad S. Vendelinum eodem anno aedificata. Patronus: Dominium terrestre.

1789. Nov. 22. 1802. - - P. Krascsenics Jacobus, Capellallus localis. Ord. S. Benedicti de Monte Panoniae.
1802. Sept. 1. 1806. Apr. 7. Rajner Joannes, Capellanus localis.
1806. Mart. 17. 1807. Febr. 6. Gianone Franciscu, Capellanus localis.
1807. Febr. 6. + 1815. Mart. 11. Quenzer Mathias, Capellanus localis, 1810. Parochus.
1815. Mart. 28. + 1846. Aug. 3. Thuróczy Josephus, 1837. VADnus.
1846. Sept. - 1864. Maji 19. Pfůtzner Leopoldus.
1864. Maji 31. 1877. Aug. 1. Ziegler Adalbertus.
1877. Aug. 1. - - - Hajts Joannes, Admin. mense Sept. Parochus.

Číslo záznamu : 28591
Meno farnosti : Okoč
Pcmeno farnosti : okoc
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 39
Poradie : 850
Citát : OKOČ 930 28, tel. 928 136, o. Dun. Streda, (4.700), k. sv. Vendelína (1789), kap. sv. Vendelína (1750). — Fil.: 1. Opat. Sokolec (1.000), 2. Sokolce (700), k. sv. Kríža (1700), 3. Brestovec (600), 4. Bodza (100), 5. Holiare (100). — K 72, p 33, s 32.
Duchovný správca: Anton Rédl.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Alojz Koza, SDB.

Číslo záznamu : 50983
Meno kňaza : Pavol(1332,Sokolce)
Pcmeno kňaza : pavol1332sokolce
Meno farnosti : Okoč
Pcmeno farnosti : okoc
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 240
Poradie : 58580
Citát : Item Paulus de Cacalas iuratus extimavit suum beneficium ad tres marcas, ut supra computando, est Kamariensis, solvit XI. et medium grossos.
Preklad : Pavol zo Sokoliec, (teraz filiál. farnosti Okoč), prísažne odhadol svoje benefícium na 3 marky, počítajúc ako predchádzajúci, zaplatil 11 a pol groša, je to Komárňanská župa.