logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ochodnica

Zriadenie:
od roku 1789
Titul kostola:
sv. Martina (1789)
Iné mená:
1656 Ochodnica: okres Kysucké Nové Mesto/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773, 1786 Ochodnicza, 1808 Ochodnicza, Ochodnica, 1863, 1892–1902 Ochodnica, 1873–1888 Ohodnica, 1907–1913 Ösvényes, 1920– Ochodnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dunajov (1.150), kap. P. M. (1872), 2. Nesluša-Suchá (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1790 - - 1794 - - Kelemen, Celestín farár
1794 - - 1798 - - Cuk, Jozef farár
1798 - - 1799 - - Žuffa, Pavol farár
1799 - - 1803 - - Prachary, Andrej farár
1803 - - 1808 - - Moysan, Joannes farár
1808 - - 1808 - - Šustrík, Peter administrátor
1808 - - 1816 - - Slušný, Ján farár
1816 - - 1828 - - Peskovics, Andreas administrátor
1828 - - 1839 - - Chládeczky, Joannes farár
1839 - - 1840 - - Loško, Michal administrátor
1841 - - +1845 aug. 14. Závodský, Imrich administrátor
1845 - - 1845 - - Holly Daniel administrátor
1845 - - +1868 Marec 15 Biešťár, Jozef farár
1868 - - 1868 - - Horváth, František (1844-1900) administrátor
1868 - - 1879 - - Baroš, Vincent farár
1879 - - 1879 - - Hollý, Alexander administrátor
1879 - - 1884 - - Pelcman, Ján (1839-1911) farár
1884 - - 1884 - - Kmoško, Ján (1845-1902) administrátor
1884 - - +1894 dec. 11. Ceizel, Ján (1841-1894) farár
1894 - - 1895 - - Patrik, Ján (1870-1950) administrátor
1895 - - 1920 - - Civáň, Karol farár
1920 - - 1920 - - Domček, Štefan administrátor
1920 - - 1920 - - Randík, Jozef administrátor
1921 - - 1933 - - Herodek, František farár, administrátor
1933 - - 1934 - - Kyjaček, Imrich administrátor
1934 - - 1946 - - Hollý, Jozef (1894-1976) farár
1946 - - 1947 - - Kúdela, Jozef administrátor
1947 - - 1953 - - Kalamen, Július farár 1952 dištr. dekan kysucko-novo-mestský
1953 - - 1977 - - Furjel, Alojz farár
1977 - - 1986 - - Noga, Jordán Jozef, OP správca farnosti
1986 - - 1990 - - Sandanus, Ondrej farár
1990 - - 1996 - - Zaujec, Milan správca farnosti