logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31919
Meno farnosti : Ochodnica
Pcmeno farnosti : ochodnica
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 293
Poradie : 41220
Citát : OCHODNICA 023 35, tel. o. Čadca, (3.800), k. sv. Martina (1789), kap P. M. Lurd. (1946), kap. sv. Michala A. (1872), kap. P. M. Sedemb (1949). - Fil.: 1. Dunajov (1.150), kap. P. M. (1872), 2. Nesluša-Suchá (50). - K 54, p 34, s 20. Duchovný správca: Jozef Noga.

Číslo záznamu : 41531
Meno farnosti : Ochodnica
Pcmeno farnosti : ochodnica
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 79-80
Poradie : 1230
Citát : 5. Ochodnica. Ecclesia ad S. Martinum Ep. Parochia erecta
anno 1789. Matricas habet ab anno 1789. In ambitu
parochiae: Capella B. M. V. in Dunajov, semipublica ad
hon. B. M. V. in Matre. Patronus: Fundus Religionis,
Parochus: Idem, qui V. A. D. Distr. Cooperator:
D. Alexander Klabník.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 1767 1 2 1 -
Fil.: Dunajov 644 - - - 5.5
Vallis Suchá 31 - - - 2
Beľajky 94 - - - 2
Potok 84 - - - 3.5
U Prpy 68 - - - 5.5
Za vodou 82 - - - 7
Neslušská Suchá 123 - - - 2.5
________________________________________________________________
Universim: 2893 1 2 1

Alt. 65, SS. Cor. J. 245. ss. Ros. 145, Adalb. 46, Inf.
J. 50, Prop. F. 85.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegr. et teleph.: loco, statio viae fer.: Kys.
Nové Mesto.

Numerus animarum in toto Districtu:
________________________________________________________________
Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
24.016 4 60 38 34

V. DISTEICTUS VARÍNENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Ignatius Adámik, Parochus Varínensis.

Secretarius Districtualis:
D. Josephus Kostelný, pag. 18.

Parochiae.

Číslo záznamu : 42108
Meno farnosti : Ochodnica
Pcmeno farnosti : ochodnica
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 88
Poradie : 1040
Citát : OCHODNICZA. Paroch. nov. erecta An. 1789. |
Ecclesia ad S. Martinum Episcopum. |
Patronus. Exc. Consilium R. L. H. |
Parochus. D. Joannes Chládeczky. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
1338 - 11 | 1
Filialibus: |
Dunajov 617 - 7 | 1 1/2
Valle Szuchá 139 - - | 1
Lingua: Slav. Summa: 2094 - 18

Číslo záznamu : 42228
Meno farnosti : Ochodnica
Pcmeno farnosti : ochodnica
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 147
Poradie : 2260
Citát : Ochodnicza. Coelest. Kelemen. Josephus Czuk. Paulus Zsuffa. Andreas Pracháry. Joannes Moysan. Joannes Szlusny. Andreas Peskovics. Joannes Chládeczky

Číslo záznamu : 43113
Meno farnosti : Ochodnica
Pcmeno farnosti : ochodnica
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 80
Poradie : 1050
Citát : 5. Ochodnica. Ecclesia ad S. Martinum Ep. Parochia Dist. a
erecta anno 1789. Matricas habet ab anno 1789. In matre
ambitu parochiae: Capella B. M. V. in Dunajov, semi- Km.
publica ad hon. B. M. V. in Matre. Patronus: Fundus
Religionis. Parochus: Idem, qui Secretarius Distr.
Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 1328 -- -- 3 1 --
Fil.: Dunajov 520 -- -- -- -- 5.5
Vallis Suchá 18 -- -- -- -- 2
Beľajky 80 -- -- -- -- 2
Potok 75 -- -- -- -- 5.5
U Prpy 58 -- -- -- -- 6.5
Za Vodou 70 -- -- -- -- 7
Neslušská Suchá 76 -- -- -- -- 2.5
___________________________________________________________
Universim: 2225 -- -- 3 1

Alt. 63, SS. Cor. J. 285, SS. Ros. 173, Adalb. 46, Inf. J. 56,
Prop. F. 95.
Usus linguae: Slavicae.
Posta: loco. Statio telegr.: Kysucké Nové Mesto.

Numerus animarum in toto Districtus:
___________________________________________________________
Cath. Graec. un. A. C. H. C. Jud. Div. etabsque conf.
20253 5 60 — 39 57

V. DISTRICTUS VARÍNENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Ignatius Adámik, Parochus Varínensis, scholarum
elem. Inspector Districtualis.

Secretarius-Districtualis:
D. Josephus Kostelný, Parochus Tepličkaensis n/Váhom.

Parochiae:

Číslo záznamu : 43519
Meno farnosti : Ochodnica
Pcmeno farnosti : ochodnica
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 78
Poradie : 1050
Citát : 5. Ősvényes. Ecclesia ad S. Martinum Episc. Parochia
erecta anno 1789. Matricas habet ab anno 1789. In ambitu
parochiae: Capella B. M. V. Patronus: Fundus Religionis.
Parochus: Idem, qui Secretarius Districtualis.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 1536 1 — 6 — --
Fil.: Dunajó 665 1 — 4 — 5
Vallis Szucha 93 — — — — 4
___________________________________________________________
Universim 2294 2 — 10 —
Usus Linguae: Slavicae.
Posta loco. Statio telegr.: Kiszuczaujhely.

V. Districtus Várnensis.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Ignatius Adámik, Parochus Várnensis, Scholarum
elem. Inspector Districtualis.

Secretarius-Districtualis:

Parochiae:

Číslo záznamu : 62665
Meno farnosti : Ochodnica
Pcmeno farnosti : ochodnica
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018
Skratka knihy : schem2018
Strany : 52
Poradie : 140
Citát : Farnosť vznikla v roku 1789, pôsobili v nej farári, administrátori: Celestín Kelemen OFM, Jozef Cuk, Pavol Žuffa, Andrej Pracháry, Ján Mojšán, Peter Šustrík, Kán Slušný, Andrej Peškovič, Ján Chládecký, Michal Loško, Imrich Závodský, Daniel Hollý, Jozef Biešťár, František Horváth, Vincent Baroš, Alexander Hollý, Ján Pelcman, Ján Kmoško, Ján Ceizel, Ján Pátrik, Karol Civáň, Jozef Kianička, Štefan Domček, Jozef Randík, František Herodek, Imrich Kyjaček, Jozef Hollý, Jozef Kúdela, Július Kalamen, Alojz Furjel, Jordán Jozef Noga OP, Ondrej Sandanus, Milan Zaujec, Pavol Špita, Ján Čepela.
Matriky sú vedené od roku 1790, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.

Číslo záznamu : 66732
Meno farnosti : Ochodnica
Pcmeno farnosti : ochodnica
Názov knihy : Velička, Drahomír: Zoznam kňazov farností Žilinskej a Nitrianskej diecézy, el. text. Žilina 2021.
Skratka knihy : DH
Poradie : 80
Citát : OCHODNICA
Celestín Kelemen 1790-1794
Jozef Cuk 1794-1798
Pavol Žuffa 1798-1799
Andrej Pracháry 1799-1803
Ján Mojšán 1803-1808
Peter Šustrík 1808
Ján Slušný 1808-1816
Andrej Peškovič 1816-1828
Ján Chládecký 1828-1839
Michal Loško 1839-1840
Imrich Závodský 1840-1845
Daniel Hollý 1845
Jozef Biešťár 1845-1868
František Horváth 1867-1868
Vincent Baroš 1868-1879
Alexander Hollý 1879
Ján Pelcman 1879-1884
Ján Kmoško 1884
Ján Ceizel 1884-1894
Ján Pátrik 1894-1895
Karol Civáň 1895-1920
Jozef Randík 1920-1921
František Herodek 1921-1933
Jozef Hollý 1934-1946
Jozef Kúdela 1946-1947
Július Kalamen 1947-1953
Alojz Furjel 1953-1977
Jordán Jozef Noga OP 1977-1986
Ondrej Sandanus 1986-1990
Milan Zaujec 1990-1996
Pavol Špita 1996-2001
Ján Čepela 2001-2012
Ján Findura 2012-