logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Bašta

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, neskôr sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Nová Bašta: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773 Egyhazas-Basth, 1786 Bascht, Egyhási-Bascht, 1808 Egyházas-Bást, 1863–1913, 1938–1945 Egyházasbást, 1920 Bašta, 1927–1938, 1945–1948 Kostolná Bašta, Egyházas-Bást, 1948–1964 Kostolná Bašta, 1964– Nová Bašta
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Gemerský Jablonec (678), k. sv. Abdona a Sennena, m. (13. st.), 2. Stará Bašta (484), 3. Studená (339), 4. Tachty (743), 5. Večelkov (466).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Stručné dejiny:
Prvý kostol zasvätený sv. Mikulášovi tu stál už pred rokom 1290. Dnešný farský kostol je románsky kostol sv. Štefana z roku 1397. Niekoľkokrát bol prestavaný, čím stratil svoju pôvodnú podobu.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Albert(1332,Gemerský jablonec) kňaz
1647 sp. - - - - Dombay, Štefan farár
1665 máj 28. - - - Finta, Andrej farár
1687 - - 1718 - - Csabi Benedictus farár
1718 sept. 11. 1719 - - Urbányi Andreas. farár
1719 máj 10. 1720 - - Kövesdy, Štefan farár
1720 apr. 8. 1720 - - Lokner, Ján farár
1720 sept. 30. 1721 - - Szabó, Štefan (Halič, -1739) farár
1721 mar. 8. 1727 - - Petes, Štefan farár
1727 aug. 9. 1742 jan. 20. Paál, Jozef farár
1742 apr. 4 +1753 sept. 16. Paál, Jozef farár
1742 jan. 20. 1742 apr. 30. Dobronay, Štefan farár
1753 nov. 1. 1757 dec. 24. Velenczey Franciscus. farár
1757 dec. 31. 1763 - - Lipthay, Vojtech farár
1763 jún 4. 1766 - - Csömez, Ladislav farár
1766 okt. 30. +1771 apr. 25. Horváth, Andrej (Nová Bašta, -1771) farár
1771 máj 28. 1775 - - Raisz, Juraj farár
1775 máj 13. - - - Horváth, Martin farár
1811 sp - 1838 sp - Bukovics Andreas farár
1840 sp - 1844 sp - Gothárdt Josephus farár
1853 sp - - - - Bakó Carolus farár
1945 - - 1945 - - Szolnoki Tibor Michal správca farnosti
1952 - - 1956 - - Weisz, Jozef správca farnosti
1956 - - 1958 - - Czuczor František Melicher, OSB, Dr., správca farnosti
1965 - - 1971 - - Bacskai, Barnabáš správca farnosti
1972 - - - - - Szabó, Pavol (1922-) správca farnosti