logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9112
Meno farnosti : Nová Bašta
Pcmeno farnosti : novabasta
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 331
Poradie : 106660
Citát : Bást.
(Egyházas-Bást.)
Olim in ADioecesi in ADtu Gömöriensi, VADtu Gömöriensi. Nunc in Dioecesi Rosnaviensi, ADtu Cathedrali, VADtu Várgedensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia ad Stum Nicolaum Ep. Conf. Matricae ab 1729.

1647. occ. - - - - Dombay Stephanus, Licentiatus.
1665. Maji 28. - - - Finta Andreas.
1718. Sept. 11. 1719. - - Urbányi Andreas.
1719. Maji 10. 1720. - - Kövesdy Stephanus.
1720. Apr. 8. 1720. - - Lekner Joannes.
1720. Sept. 30. 1721. - - Szabó Stephanus.
1721. Mart. 8. 1727. - - Petes Stephanus.
1727. Aug. 9. 1742. Jan. 20. Páll Josephus.
1742. Jan. 20. 1742. Apr. 30. Dobronay Stephanus.
1753. Nov. 1. 1757. Dec. 24. Velenczey Franciscus.
1757. Dec. 31. 1763. - - Lipthay Adalbertus.
1763. Jun. 4. 1766. - - Csömez Ladislaus.
1766. Oct. 30. + 1771. Apr. 25. Horváth Andreas.
1771. Maji 28. 1775. - - Raisz Gaorgius.
1775. Maji 13. - - - Horváth Martinus.

1) Parochia Bast occurrít in conscriptione Pázmániana inter antiquas Parochias. Péterffy, l. c.

Číslo záznamu : 9643
Meno farnosti : Nová Bašta
Pcmeno farnosti : novabasta
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1056
Poradie : 234330
Citát : Bást.
Ab 1687-1718. Csabi Benedictus. A 4. Apr. 1742. Paál Josephus + 16. Sept. 1753.

Číslo záznamu : 38826
Meno farnosti : Nová Bašta
Pcmeno farnosti : novabasta
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 343
Poradie : 45550
Citát : NOVÄ BAŠTA 980 34, tel. 926 116, o. Rim. Sobota, (3.290), k. sv. Štefana, kr. (13. st.). — Fil.: 1. Gemerský Jablonec (678), k. sv. Abdona a Sennena, m. (13. st.), 2. Stará Bašta (484), 3. Studená (339), 4. Tachty (743), 5. Večelkov (466). — K 38, p 45, s 20.
Duchovný správca: Pavol Sza b ó.

Číslo záznamu : 50017
Meno kňaza : Albert(1332,Gemerský jablonec)
Pcmeno kňaza : albert1332gemerskyjablonec
Meno farnosti : Nová Bašta
Pcmeno farnosti : novabasta
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 192
Poradie : 48920
Citát : Item Albertus sacerdos ecclesie Sanctorum Abdon et Semien iuratus dixit non credere valere beneficium ultra marcam cum media, solvit IX. grossos.
Preklad : Albert, kňaz kostola sv. Abdona a Senena v Gemerskom Jablonci (teraz filiálka Novej Bašty) prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než marku a pol, zaplatil 9 grošov.

Číslo záznamu : 50457
Meno farnosti : Nová Bašta
Pcmeno farnosti : novabasta
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 216
Poradie : 53312
Citát : Item in ecclesia Sanctorum Abdon et Semien [de Almag,
Preklad : Tiež z kostola sv. Abdona a Semiena v Gemerskom Jablonci (teraz. fil. far. Nová Bašta).

Číslo záznamu : 62103
Meno farnosti : Nová Bašta
Pcmeno farnosti : novabasta
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 216
Poradie : 53320
Citát : [de Bast,
Preklad : z Novej Bašty,