logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nemšová

Zriadenie:
v XIII. storočí už jestvovala
Titul kostola:
sv. Michala Arch. (1776).
Iné mená:
1560 Nemšová: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1976 pričl. o. Ľuborča (po 1877 pričl. o. Dvorec); 1985 pričl. o. Kľúčové, Trenčianska Závada.
1773 Nemsova, Nemssowa, 1786 Nemschowa, 1808 Nemsová, Němssowá, 1863–1902 Nemsova, 1907–1913 Nemsó, 1920– Nemšová
Ľuborča: 1773 Liborcsa, Lyborca, 1786 Liborcscha, 1808 Liborcsa, Liborča, 1863 Libortsa és Dvorec, 1873–1877 Liborcsa, 1882–1902 Liborcsadvorec, 1907–1913 Liborcsaudvard, 1920 Liborča-Dvorec, 1927–1948 Liborča, 1948–1976 Ľuborča
Dvorec: 1773 Dvorecz, Dworecz, 1786 Dworecz, 1808 Dvorecz, Dwořec, 1873–1877 Dvorec
Kľúčové: 1773 Klucso, Klucžowe, 1786 Klucschow, 1808 Klúcsó, Klúčow, 1863–1895 Klucsó, 1898–1902 Klúcsó, 1907–1913 Kulcsos, 1920 Klúčov, 1927–1985 Kľúčové
Trenčianska Závada: 1773 Zavada, Zawada, 1786 Zawada, 1808 Trencsén-Závada, Trenčanská Záwada, 1863, 1877–1882 Zavada, 1873, 1888–1902, 1920 Závada, 1907–1913 Trencsénzávod, 1927–1985 Trenčianska Závada
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Trené. Závada (400), kap. P. M. Fat. (1949), 2. Kľúčové (800), kap. sv. Anny (1866), 3. Borčice (600), kap. P. M. Národ. (1740), 4. Ľuborča (1.200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Bonus(Nemšová,1332) kňaz
1665 - - 1670 - - Guzanovicz, Ondrej farár
1670 - - 1673 - - Rukovič, František farár
1674 - - 1680 - - Nemčáni, Ján farár
1680 - - 1681 - - Kolenovič, František farár
1681 - - 1685 - - Butkovič, František farár
1695 - - 1705 - - Skačáni, Ján Izrael farár
1705 - - 1705 - - Šimonovič, Tomáš František farár
1705 - - 1717 - - Fabiani, Michael farár
1717 - - 1718 - - Ladislaides, Ján farár
1718 febr. 1 1735 - - Gasparovics, Martinus farár
1735 - - 1753 - - Jankovics, Stephanus farár
1753 mar. - 1754 - - Czingell, Nicolaus farár
1754 jun - 1758 - - Kudalányi, Georgius farár
1758 jún - 1773 - - Košťál, Ján farár
1774 jan. - 1776 - - Korpásy, Joannes farár
1776 jún - 1800 - - Rajcsány, Casparus farár
1801 - - 1806 - - Kerekes, Carolus farár
1806 jún - 1851 - - Gyattel, Antonius farár
1851 - - 1869 - - Skrovánek, Ján farár
1870 sp. - 1886 - - Láng, Josephus farár
1886 - - 1888 - - Radimecký, Jozef administrátor
1888 - - 1889 - - Buček-Šujanský, Andrej administrátor
1889 - - +1905 - - Hreusík, František farár
1905 - - 1924 - - Miklóši, Rudolf farár
1924 - - 1926 - - Bezák, Pavol administrátor
1927 - - 1942 - - Martiš, Žigmund farár
1942 - - 1942 - Hedera, Albert správca farnosti
1942 okt. 1. 1954 okt. 1. Kianička, Jozef farár
1955 jan. 1. 1955 apríl 13. Poloczek, Anton správca farnosti
1955 - - 1970 - - Hodál Rudolf, ThLic. správca farnosti
1970 okt. - 1982 - - Luky, Gejza správca farnosti 1976 dekan, z. okr. dekana
1982 - - 1997 - - Noga Anton správca farnosti
1997 - - 2000 - - Hanulík, Karol správca farnosti