logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nemšová

Zriadenie:
v XIII. storočí už jestvovala
Titul kostola:
sv. Michala Arch. (1776).
Iné mená:
1560 Nemšová: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1976 pričl. o. Ľuborča (po 1877 pričl. o. Dvorec); 1985 pričl. o. Kľúčové, Trenčianska Závada.
1773 Nemsova, Nemssowa, 1786 Nemschowa, 1808 Nemsová, Němssowá, 1863–1902 Nemsova, 1907–1913 Nemsó, 1920– Nemšová
Ľuborča: 1773 Liborcsa, Lyborca, 1786 Liborcscha, 1808 Liborcsa, Liborča, 1863 Libortsa és Dvorec, 1873–1877 Liborcsa, 1882–1902 Liborcsadvorec, 1907–1913 Liborcsaudvard, 1920 Liborča-Dvorec, 1927–1948 Liborča, 1948–1976 Ľuborča
Dvorec: 1773 Dvorecz, Dworecz, 1786 Dworecz, 1808 Dvorecz, Dwořec, 1873–1877 Dvorec
Kľúčové: 1773 Klucso, Klucžowe, 1786 Klucschow, 1808 Klúcsó, Klúčow, 1863–1895 Klucsó, 1898–1902 Klúcsó, 1907–1913 Kulcsos, 1920 Klúčov, 1927–1985 Kľúčové
Trenčianska Závada: 1773 Zavada, Zawada, 1786 Zawada, 1808 Trencsén-Závada, Trenčanská Záwada, 1863, 1877–1882 Zavada, 1873, 1888–1902, 1920 Závada, 1907–1913 Trencsénzávod, 1927–1985 Trenčianska Závada
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Trené. Závada (400), kap. P. M. Fat. (1949), 2. Kľúčové (800), kap. sv. Anny (1866), 3. Borčice (600), kap. P. M. Národ. (1740), 4. Ľuborča (1.200).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Bonus(Nemšová,1332) kňaz
1665 - - 1670 - - Guzanovicz, Ondrej farár
1670 - - 1673 - - Rukovič, František farár
1674 - - 1680 - - Nemčáni, Ján farár
1680 - - 1681 - - Kolenovič, František farár
1681 - - 1685 - - Butkovič, František farár
1695 - - 1705 - - Skačáni, Ján Izrael farár
1705 - - 1705 - - Šimonovič, Tomáš František farár
1705 - - 1717 - - Fabiani, Michael farár
1717 - - 1718 - - Ladislaides, Ján farár
1718 febr. 1 1735 - - Gasparovics, Martinus farár
1735 - - 1753 - - Jankovics, Stephanus farár
1753 mar. - 1754 - - Czingell, Nicolaus farár
1754 jun - 1758 - - Kudalányi, Georgius farár
1758 jún - 1773 - - Košťál, Ján farár
1774 jan. - 1776 - - Korpásy, Joannes farár
1776 jún - 1800 - - Rajcsány, Casparus farár
1801 - - 1806 - - Kerekes, Carolus farár
1806 jún - 1851 - - Gyattel, Antonius farár
1836 - - - - - Szabinovszky, Ignatius kaplán
1842 - - 1851 - - Šulaj, Juraj kaplán
1851 - - 1869 - - Skrovánek, Ján farár
1869 - - 1871 - - Príhoda, Ján kaplán
1870 sp. - 1886 - - Láng, Josephus farár
1872 - - 1881 - - Scheffel, Anton kaplán
1881 - - 1886 - - Radimecký, Jozef kaplán
1886 - - 1888 - - Radimecký, Jozef administrátor
1888 - - 1889 - - Buček-Šujanský, Andrej administrátor
1889 - - +1905 - - Hreusík, František farár
1889 - - 1889 - - Wohland, Ignác kaplán
1890 - - 1897 - - Bučko, Štefan kaplán
1897 - - 1899 - - Beňák, Jozef kaplán
1903 - - 1903 - - Beňo, Michal kaplán
1904 - - 1905 - - Horváth, Gejza (1876-1918) kaplán
1905 - - 1924 - - Miklóši, Rudolf farár
1920 - - 1924 - - Herodek, Štefan kaplán
1924 - - 1925 - - Miklošovič, František kaplán
1924 - - 1926 - - Bezák, Pavol administrátor
1925 - - 1925 - - Šinkovič, Vincent kaplán
1927 - - 1942 - - Martiš, Žigmund farár
1932 - - 1932 - - Kubíček, Gejza kaplán
1934 - - 1935 - - Poloczek, Anton kaplán
1935 - - 1935 - - Máchal, Viliam Jozef kaplán
1935 - - 1936 - - Záň, Augustín J. kaplán
1936 - - 1936 po - Bucko, Anton kaplán
1936 po - 1937 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) kaplán
1937 - - 1937 po - Slivka, Ján (1911-1962) kaplán
1938 - - 1938 - - Adamec, Alojz kaplán
1938 - - 1940 - - Ferenczy Teodor kaplán
1938 - - 1941 - - Ferenczi, Teodor kaplán
1941 - - - - - Valo, Michal kaplán
1942 - - 1942 - Hedera, Albert správca farnosti
1942 okt. 1. 1954 okt. 1. Kianička, Jozef farár
1943 - - 1945 - - Kutiš, Ján kaplán
1945 - - 1946 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
1946 - - 1952 - - Hanko, Jozef kaplán
1950 - - 1952 - - Palkovič, Štefan Ján kaplán
1952 jan. - 1955 - - Štrbavý, Elemír kaplán
1954 okt. 1. 1955 - - Hodál Rudolf, ThLic. kaplán
1955 jan. 1. 1955 apríl 13. Poloczek, Anton správca farnosti
1955 - - 1970 - - Hodál Rudolf, ThLic. správca farnosti
1957 - - 1957 - - Mikunda, Celestín kaplán
1965 - - 1967 - - Mahrík, Ivan kaplán
1968 - - 1968 sept. 1. Beňuška Justín, Mons. kaplán zastupoval správcu farnosti v Soblahove, v Nitrianskych Sučanoch a v Nitrianskej Strede
1970 okt. - 1982 - - Luky, Gejza správca farnosti 1976 dekan, z. okr. dekana
1973 - - 1974 - - Ferko, Teodor kaplán
1974 - - 1977 - - Židek, Pavol kaplán
1977 - - 1980 - - Zboran, Viktor kaplán
1980 - - 1982 - - Noga Anton kaplán
1982 - - 1997 - - Noga Anton správca farnosti
1997 - - 2000 - - Hanulík, Karol správca farnosti