logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mužla

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Mužla : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)
Músla, Musla, 1786 Muschla, 1808 Musla, 1863–1920, 1938–1945 Muzsla, 1927–1938, 1945–1948 Mužla, Muzsla, 1948– Mužla
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Belá (650), k. Pov. sv. Kríža (1750): os.: Čenkov (150), Jurský Chlm (80), Malá Mužla (150).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Mužla, 1332) farár
1611 sp. - 1618 - - Érsekujváry, Wolfgang farár
1627 - - 1630 sp. - Papp, Ján (17. stor.) farár
1647 sp. - - - - Keszy, Pavol farár
1667 jún 6. 1699 - - Nagy, Juraj (Mužla, 1667) farár
1699 aug. 18. 1703 - - Hidassy, Ján (1661-1710) farár
1703 apr. 18. 1705 nov. 15. Velenczey Georgius. farár
1705 nov. 15. 1706 - - Petheő, František farár
1706 júl 30. 1711 - - Forgáč, František (1680-1737) farár
1711 máj 31. 1718 - - Urbányi, Andrej farár
1718 jún 8. +1727 - - Keszthelyi, Martin farár
1727 okt. 19. 1736 - - Szalczpang, Štefan farár
1736 jan. 20. 1742 - - Ipolyi, Gašpar farár
1742 apr. 28. 1754 - - Endrődy, Pavol farár
1754 apr. 17. +1796 dec. 20. Endrődy, Jozef farár
1796 dec. 29. +1836 mar. 2. Missics, Štefan farár
1836 júl 13. 1868 apr. 1. Tillmann, Michal farár
1868 - - +1890 mar. 17. Sághy, Vendelín farár
1890 máj - 1893 okt. 28. Komlóši, František farár
1893 - - +1897 - - Rudolf, Vojtech farár
1897 - - +1918 - - Zlattnyánszky, Ján farár
1918 - - 1946 ? - Toma Štefan administrátor, farár 1919 tamtiež farár.
1946 - - +1948 - - Kégly Juraj farár
1948 - - - - - Rakovský, Jozef administrátor
1953 - - 1955 - - Tóth, Akvilín Július, OFM správca farnosti
1955 - - 1964 - - Goda, Karol správca farnosti
1964 - - 1964 - - Oroszlány, Juraj správca farnosti
1964 - - 1979 - - Antal, Jozef správca farnosti
1989 - - 2002 - - Mózes Július farár