logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8873
Meno farnosti : Mužla
Pcmeno farnosti : muzla
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 167
Poradie : 54720
Citát : Muzsla.

In ADtu Cathedrali, VADtu Párkányensi. Antiqua Parochia.1) Matricae ab 1711. Ecclesia ad Nativitatem B. M. V. Lingua hungarica. Patronus: Princeps Primas Regni Archieppus Strig.

1332. inter et 1337. occ. - Michael, plebanus de Musla.
1611. occ. - 1618. - - Érsekujvary Volfgangus.
1627. - - 1630. occ. - Papp Joannes.
1647. occ. - - - - Keszy Paulus.
1667. Jun. 6. 1699. - - Nagy Georgius.
1699. Aug. 18. 1703. - - Hidassy Joannes.
1703. Apr. 18. 1705. Nov. 15. Velenezey Gregorius.
1705. Nov. 15. 1706. - - Petheő Franciscus.
1706. Jul. 30. 1711. - - Forgács Franciscus.
1711. Maji 31. 1718. - - Urbányi Andreas.
1718. Jun. 8. + 1727. - - Keszthelyi Martinus.
1727. Oct. 19. 1736. - - Szalczpang Stephanus, SS. Theologiae Doctor.
1736. Jan. 20. 1742. - - Ipolyi Casparus.
1742. Apr. 28. 1754. - - Endrődy Paulus.
1754. Apr. 17. + 1796. Dec. 20. Endrődy Josephus.
1796. Dec. 29. + 1836. Mart. 2. Missics Stephanus.
1836. Jul. 13. 11868. Apr. 1. Tillmann Michael, 1863. VADnus.
1868. - - + 1890. Mart. 17. Saághy de Csukárpaka Vendelinus.
1890. Maji - - - - Komlóssy Franciscus.

1) Mosula, vel Musla in diplomatibus jam saec. XII. occurrit. Illa 1257. emptione in possessionem Benedicti AEppi Strig. venit. Knauz, Mon. Strig. div. 1. - Parochia haec adnotata est in Statutis Capituli Strig. a. 1397. Péterffy, l. c. Ecclesia antiqua 1701. renovata, círca 1730 nova aedificata.

Číslo záznamu : 9557
Meno farnosti : Mužla
Pcmeno farnosti : muzla
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1054
Poradie : 233470
Citát : Muzsla.
Usque 28. Oct. 1893. Komlóssy Franciscus, abhinc Rudolf Adalbertus.

Číslo záznamu : 28770
Meno farnosti : Mužla
Pcmeno farnosti : muzla
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 68
Poradie : 2640
Citát : MUŽLA 943 52, tel. 931 13, o. N. Zámky (2.700), k. P. M. Národ. (1731), kap. sv. Rozálie, cint. — Fil.: Belá (650), k. Pov. sv. Kríža (1750): os.: Čenkov (150), Jurský Chlm (80), Malá Mužla (150). — K 27, p 45, s 7.
Duchovný správca: Jozef Antal.

Číslo záznamu : 50737
Meno kňaza : Michal (Mužla, 1332)
Pcmeno kňaza : michal1332muzla
Meno farnosti : Mužla
Pcmeno farnosti : muzla
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 232
Poradie : 56120
Citát : Item Michael de Musla iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ad unam marcam, solvit VI. grossos, est dicti archidiaconatus.
Preklad : Michal z Mužle prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, zaplatil 9 grošov, je to predchádzajúci archidiakonát.