logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Motešice

Zriadenie:
r. 1300 už jestvovala
Titul kostola:
Narodenia Panny Márie (XII. st.)
Iné mená:
1516 Motešice: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1960 zlúč. o. Dolné Motešice a Horné Motešice (po 1863 pričl. o. Dobrašov); 1990 pričl. o. Peťovka; 1990–1995 pričl. o. Petrova Lehota.
1960– Motešice
Dolné Motešice: 1773 Alsó-Motesicz, Dolne Motessicze, 1786 Alschó-Moteschicz, 1808 Alsó-Mottesicz, Dolní Motessice, 1863–1913 Alsómotesic, 1920–1960 Dolné Motešice
Horné Motešice: 1773 Felső-Motesicz, Horne Motessicze, 1786 Felschő-Moteschicz, 1808 Felső-Mottesicz, Horní Motessice, 1863–1913 Felsőmotesic, 1920–1960 Horné Motešice
Dobrašov: 1773 Dobrasov, Dobrassow, 1786 Dobrassow, 1808 Dobrasó, Dobrassow, 1863 Dobrassó
Peťovka: 1773 Petyovka, Petyowka, 1786 Pettyowka, 1808 Petyovka, Peťowka, 1863–1902 Petyovka, 1907–1913 Bánpetri, 1920–1990 Peťovka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Neporadza (1.000), kap. P. M. (1743), 2. Petrova Lehota (350), k. sv. Michala A. (13. st.), 3. Peťovka (120), kap. P. M. (1929).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Dobrašov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(Motešice,1332) farár
1680 - - - - - Petrušič, Tomáš farár
1700 pred - 1700 - - Chinorányi, Joannes Georgius farár
1700 - - 1712 - - Pasztay, Joannes farár
1713 - - 1725 - - Drábik, Joannes farár
1725 - - 1726 - - Galgóczy, Paulus farár
1726 - - 1748 - - Jakabovics, Paulus farár
1748 - - 1752 - - Spiszky, Stephanus farár
1752 - - 1761 - - Bélaj, František farár
1761 - - 1761 - - Illvay, Georgius administrátor pravdep.
1761 - - 1785 - - Hrjankay, Samuel farár
1785 - - 1801 mar. 24. Janecz, Joannes farár
1801 - - 1802 - - Kuliffay, Georgius administrátor
1802 nov. - +1831 okt. 31. Janecz, Joannes farár
1831 - - 1837 - - Hábel, Georgius farár
1837 - - 1840 - - Begány, Andrej farár
1840 - - 1850 - - Oravský, František farár
1850 - - +1886 mar. 11. Jankovič, Matej farár
1886 - - +1911 - - Baumgartner, Ján farár
1911 - - 1912 - - Beňo, Michal administrátor
1912 - - 1934 - - Dúbravský, Karol farár
1934 - - 1936 - - Zlatoš, Kamil administrátor
1936 - - 1940 - - Zlatoš, Kamil farár
1940 - - 1941 - - Daniš, Jozef administrátor
1941 - - 1962 - - Daniš, Jozef farár
1962 - - 1977 sept. 1. Branikovič, Imrich správca farnosti 1975 č. dekan
1977 - - 1980 - - Oliš, Jozef správca farnosti
1980 - - 1990 - - Malženický, Ján, SDB farár
1992 - - 1993 - - Lysičan, Miroslav excurrendo z Trenčianskych Mitíc
1993 - - 1997 - - Bagin, Jozef správca farnosti
1997 - - 1998 - - Kováčik Anton správca farnosti