logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31839
Meno farnosti : Motešice
Pcmeno farnosti : motesice
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 277
Poradie : 40420
Citát : MOTEŠICE 913 26, tel. 942 45, o. Trenčín, (2.320), k. P. M. Národ. (12. st.), kap. sv. Jána Nep. (1767). — Fil.: 1. Neporadza (1.000), kap. P. M. (1743), 2. Petrova Lehota (350), k. sv. Michala A. (13. st.), 3. Peťovka (120), kap. P. M. (1929). - K 30, p 17, s 13.
Duchovný správca: Jozef Oliš.

Číslo záznamu : 41558
Meno farnosti : Motešice
Pcmeno farnosti : motesice
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 92-93
Poradie : 1500
Citát : 3. Dolnie Motešice. Ecclesia ad B. Mariam V. natam Regi- Dist. a
nám Angel. consecrata. Parochia anno 1300 iam exstitit. matre
Matricas habet ab anno 1712. In ambitu parochiae: Km.
Capella publ. S. Joannis Nep., Ecclesia ad B. Mariam V.
immac. concept. in Hornie Motešice, Ecclesia ad S.
Michaelem Arch. in Petrova Lehota, olim Parochia, (1332
exstitit). Patronus: Dr. Rudolphus Siebenschein.
Parochus: D. Josephus Daniš. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div
In Matre: 228 1 - - -
Fil.: H. Motešice Eccl. 738 5 - - 2.2
Petrova Lehota Eccl. 377 — — — 6.9
Peťovka 184 — — — 6
Bošianska Neporadza 546 — — — 4.9
Rožnová Neporadza 338 9 — — 5.3
___________________________________________________________
Universim: 2411 15 - -

SS. Cor. J. 60, Alt. 15, SS. Ros. 510, Prop. F. 81, Inf.
150, Infirm. 32, SKM 50, Cath. mul. 44.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegr. teleph.: Hornie Motešice, statio viae
fer.: Svinná.

Číslo záznamu : 42136
Meno farnosti : Motešice
Pcmeno farnosti : motesice
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 101
Poradie : 1320
Citát : MOTESICZ (Alsó). Parochia antiqua, Anno 1300. jam exstitit. |
Ecclesia ad B. M. V. Nat. Regin. Ang. Ibidem Capella |
publ. S. Joannis Nep. |
Patronus. Spect. D. Paulus Motesiczky. |
Parochus. D. Georgius Hábel. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
183 - 8 |
Filialibus: |
Dobrassov 160 - - | 1/2
Felsó-Motesicz, Eccl. ad B. M. V. Immac. |
Concept. 206 - 10 | 1/2
Machnács 44 - 7 | 1 1/2
Neporacz-Bossán 280 - 10 | 1/2
Neporacz-Rozson 182 - - | 1/2
Petyovka 129 - 6 | 1
Petri-Lehota, Eccl. ad S. Michaelem Archang. 237 - 7 | 1 1/2
Lingua: Slav. Summa: 1421 - 48

Číslo záznamu : 42219
Meno farnosti : Motešice
Pcmeno farnosti : motesice
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 146
Poradie : 2170
Citát : Motesicz-Alsó. Georgius Chinorány. Joannes Pasztay. Joannes Drábik. Paulus Galgóczy. Paulus Jakabovics. Franciscus Bélaj. Georgius Illvay. Samuel Hrjankay. Joannes Janecz Georgius Kuliffay. Postliminio Joannes Janecz. Georgius Hábel.

Číslo záznamu : 43137
Meno farnosti : Motešice
Pcmeno farnosti : motesice
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 92
Poradie : 1290
Citát : 3. Dolnie Motešice. Ecclesia ad B. Mariam V. natam Regi-
nam Angel. consecrata. Parochia anno 1300 iam exstitit.
Matricas habet ab anno 1712. In ambitu parochiae: Ca-
pella publ. S. Joannis Nep., Ecclesia ad B. Mariam V.
immac. concept. in Hornie Motešice, Ecclesia ad S. Mi-
chaelem Arch. in Petrova Lehota, olim Parochia, (1332
exstitit). Patronus: Dr. Rudolphus Siebenschein. Pa-
rochus: D. Camillus Zlatoš. Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div. et
absque conf.
In Matre: 205 -- -- -- -- --
Fil.: H. Motešice Eccl. 550 2 -- 3 10 2.2
Pod Machnáčom 5 -- -- -- -- 8
Petrova Lehota Eccl. 384 -- -- -- -- 6.9
Peťovka 184 -- -- -- -- 6
Bošianska Neporadza 468 8 -- -- -- 4.9
Rožnová Neporadza 325 -- -- 3 -- 5.3
Lúčky 10 -- -- -- -- 8.8
___________________________________________________________
Universim: 2131 10 -- 6 10

SS. Cor. J. 58, Alt. 70, SS. Ros. 310, Scap. 36, Apost.
S. Cyr. et Meth. 57, Soc. Ingolst. 9, Prop. F. 83, Inf. J. 182.
Usus linguae: Slavicae.
Posta et statio telegr.: Hornie Motešice.

Číslo záznamu : 43541
Meno farnosti : Motešice
Pcmeno farnosti : motesice
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 89
Poradie : 1270
Citát : 1. Alsómotesicz. Ecclesia ad B. Mariam V. natam Regina Dist.a
Angel. consecrata. Parochia anno 1300. iam exstitit. matre
Matricas habet ab anno 1712. In ambitu parochiae: Capella Km.
publ. S. Joannis Nep. Ecclesia ad B. Mariam V. immac.
concept. in Felsőmotesicz Ecclesia ad S Michaelem Arch.
in Péterszabadja, olim Parochia 1332. exstitit. Patronus:
Com. Goswin Seldern. Parochus: D. Carolus Dubravszky.
Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 143 1 — — — —
Fil.: Felsőmotesicz Ecclesia 500 — — 18 — 2.2
Machnács 10 — — — — 8
Péterszabadja Ecclesia 393 — — 3 — 6.9
Bánpéteri 143 — — 6 — 6
Bossányneprőd 483 7 — 10 — 3.1
Rozsonyneprőd 301 — — 5 — 2.6
___________________________________________________________
Universim 2073 8 — 42 —
Usus Linguae: Slav.
Posta loco. Statio telegr.: Bercsény.

Číslo záznamu : 50129
Meno kňaza : Ján(1332,Dobrašov)
Pcmeno kňaza : jan1332dobrasov
Meno farnosti : Motešice
Pcmeno farnosti : motesice
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 199
Poradie : 50030
Citát : [Item Johannes de Dobrusa] iuratus solvit XII. grossos.
Preklad : Ján z Dobrašova, časť Metešíc, prísažne zaplatil 12 grošov.

Číslo záznamu : 50174
Meno kňaza : Ján(Motešice,1332)
Pcmeno kňaza : jan1332motesice
Meno farnosti : Motešice
Pcmeno farnosti : motesice
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 200
Poradie : 50490
Citát : Item Johannes plebanus de Maytis iuratus solvit VII. grossos. //Motešice
Preklad : Ján, kňaz (kostola) v Motešiciach prísažne zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 58647
Meno farnosti : Motešice
Pcmeno farnosti : motesice
Www stránka : https://www.bobot.sk/index.php?x_page=history [20.2.2020]
Skratka knihy : www
Citát : (Skrátené)
Pre zaujímavosť uvádzam aj farárov v Motešiciach
(História domus Motešice, vizitácie v 1798, 1816,1829)

Farnosť Motešice (Neporadza, Peťovka, Petrova Lehota):
Riečka Machnáč, vrchy Trubárka (679), Machnáč (448), Ostrý Vrch (768), Inovec (1042), Baske (958), Rokoš (1010), podnebie mierne. Praveká cesta cez Macháč (Váh + Nitra).
Porážka Husitov pri Bánovciach 10.11.1431 (5 000 mŕtvych).
Turci v Bánovciach (1526), Kuruci, František Rákoczy (1707) bol jeho hlavný stan na Machnáči.
Petrova Lehota bola farou ešte 1332 (Ritterwiese-Templári).
Cholera v roku 1855, 1866.
Zemepán Majthény (Motešický) už od roku 1309 t.j. kostol už jestvoval vtedy, drevená fara 1760.
Tomáš Petrušič (1680),
Juraj Pasztay (1700),
Ján Drábik (1712),
Pavol Galgoczy - Viezen (1725),
Pavol Jakobovič (1726),
Štefan Spišiak (1748),
František Belay (1752),
Samuel Hronkay (1761),
Ján Janec (1785 z Bobota zomrel 31.10.1831, pochovaný je v krypte pod kaplnkou sv. Jána Nepomudského pri fare ako dekan-kanonik, rodom bol z Považskej Bystrice narodený 1753),
Juraj Hábel (1831, fara ešte krytá slamou, ale už murovaná),
Andrej Begány (1837, pri procesii na Vzkriesenie náhle zomrel 18.4.1840 37 ročný, pochovaný je pri kríži),
František Oravský (1840),
Matej Jankovič (1850, zomrel 11.3.1886 v Motešiciach),
Ján Baumgartner (1886),
Karol Dúbravský (1912, bol 31 ročný inštalovaný Ant. Zeiselom 27.5.1912, predtým kaplán v Skačanoch, zomrel na penzii v Skalici, dobrý človek, ľudomil, kazateľ),
Kamil Zlatoš (1934, opravil faru, nakladal patrón Rudolf Liebenschein 30 000 Kčs),
Jozef Daniš (1940, nar.1909),
Imrich Branikovič (1962).