logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Močiar

Zriadenie:
1806
Titul kostola:
Kostol Panny Márie Ružencovej
Iné mená:
1490 Močiar: okres Banská Štiavnica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Mocsar, Muczjar [!], 1786 Mocschár, 1808 Mocsár, Močář, 1863–1902 Mocsár, 1907–1913 Kövesmocsár, 1920– Močiar
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Do r. 1782 patril farnosti vo Vieske. Kanonická vizitácia Viesky z r. 1778 hovorí, že do Močiara sú dve hodiny namáhavej cesty. Ďalej sa píše, že niet ani kostola ani kaplnky, iba zvonica s dvoma zvonmi, na ktorých sa zvoní, keď je búrka. Konštatuje sa potreba zriadiť tu duch. správu. Biskup Berchtoldt sa o to osobne zaujal a vykonal u panovníčky zriadenie miestnej kaplánskej stanice, ktorá bola potom r. 1806 systemizovaná na farnosť.
Teraz je filiálkou Podhoria.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1782 - - 1783 - - Gerard Sassko OFM miestny kaplán
1783 - - 1793 - - Gažo, Ondrej miestny kaplán
1793 - - 1793 - - Felix Berentsay OFM miestny kaplán
1793 - - 1797 - - Šipoš, Ignác miestny kaplán
1797 - - 1802 - - Teml Ján miestny kaplán
1802 - - 1802 - - Neuwirth, Andrej miestny kaplán
1802 - - 1806 - - Kmeth, Jozef miestny kaplán
1806 - - 1807 - - Kmeth, Jozef farár
1807 - - 1813 - - Vadáni, Jozef farár
1813 - - 1817 - - Tománek Michal farár
1817 - - 1819 - - Lux, Ján farár
1819 - - 1845 - - Lassovszký, Ján farár
1845 - - 1845 - - Junás, Jozef administrátor
1845 - - 1850 - - Čillík, Jozef farár
1850 - - 1852 - - Očenáš, Karol farár
1852 - - 1853 - - Lulják, Karol administrátor
1853 - - 1883 - - Zimmermann Jozef farár
1883 - - 1886 - - Masarovič, Arnold farár
1886 - - 1886 - - Grígeľ, Matej administrátor
1886 - - 1906 - - Demovič, Bartolomej farár
1906 - - 1907 - - Burka, Karol farár
1907 - - 1912 - - Koleštík, Pavel farár
1912 - - 1912 - - Kallina, Ján farár
1912 - - 1913 - - Székely, Bernard Ján, OFM farár
1913 - - 1913 - - Čerei, Štefan (1885-1964) farár
1918 - - 1928 - - Čerei, Štefan (1885-1964) farár
1922 - - 1924 - - Bob, Ján administrátor
1928 - - 1934 - - Valach, Mikuláš správca farnosti
1934 - - 1938 - - Ondruš, Ján správca farnosti
1938 - - 1941 - - Vrtík Jozef farár
1941 - - 1945 - - Plško, Andrej správca farnosti
1945 - - 1948 - - Kráľ, Ladislav správca farnosti
1948 - - 1976 - - Rusnák, František správca farnosti asesor
1976 - - 1978 - - Sojka, Anton správca farnosti
1979 - - 1980 - - Sojka, Anton správca farnosti