logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lietava

Zriadenie:
asi od roku 1400
Titul kostola:
Povýšenia sv. Kríža (1400).
Iné mená:
1242 Lietava: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1960 pričl. o. Lietavská Závadka.
1773 Lietava, Lietawa, 1786 Lietawa, 1808 Liétava, Lyétava, Létawa, Liétawa, 1863 Lijethava, 1873, 1888–1902 Ljetava, 1877–1882 Lietava, 1907–1913 Zsolnalitva, 1920– Lietava
Lietavská Závadka: 1773 Szunyog-Zavada, Szunyok-Zavada, Zawada, 1786 Sunyog-Zawada, 1808 Szunyog-Závada, 1863 Szunyogzavadka, 1873, 1888–1902 Szunyogzávada, 1877–1882 Szunyogzavada, 1907–1913 Szunyogfalu, 1920 Sunekova Závada, 1927–1948 Súnekova Závadka, 1948–1960 Lietavská Závadka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Babkov (710), 2. Bitarová (550), kap. sv. Augustína (1946), 3. Brezany (500), 4. Hôrky (620), kap. B. S. J. (1943), 5 Liet. Svinná (960), 6. Liet. Závadka (240), kap. P. M. 7. Podhôrie (600).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Lietava) kňaz
1672 pred - - - - Kulifaj, Ján farár
1672 - - 1674 - - Zahoň, Martin farár
1674 pribl. - - - - Melko, Emanuel, OFM farár
1675 pribl. - - - - Kubica, Tomáš farár
1687 - - 1716 - - Bartany, Georgius farár 1706 – 1709 Juraj Antoni ev. a.v.
1716 - - 1717 - - Marsovszky, Andreas farár
1717 - - +1733 júl 9. Szilvay, Joannes farár
1733 júl. 19. 1745 mar. - Najzer, Andrej Jozef farár
1745 apr. 25. 1749 nov. 6. Velicsány, Georgius farár
1749 nov. 6. +1757 - - Bolech, Franciscus farár
1757 nov. 18. 1774 - - Pribranszky, Martinus farár
1774 nov. 17. 1784 - - Filko, Andreas farár
1784 máj 1. 1811 - - Jezovics, PaulusStephanus farár
1811 apr. 18. 1821 - - Pongrác, Jozef (1760-1820) farár
1821 jan. 2. 1850 - - Horecký, Anton farár
1850 - - 1862 - - Čelko, František farár
1862 - - 1890 - - Zaymus, Jozef farár
1890 - - 1891 - - Čajda, Imrich farár
1891 - - 1895 - - Bukna, Alojz farár
1895 - - 1895 - - Kardoš, Viktor Gejza administrátor
1895 - - 1898 - - Lonský, Július farár
1899 - - 1903 - - Rojíček, Ján administrátor
1903 - - 1938 - - Tvrdý, Jozef administrátor, farár
1938 - - 1938 - - Žatko, Filip administrátor
1938 - - 1952 - - Čaprnka, Augustín farár
1952 - - 1960 - - Dupkala, Adam správca farnosti
1960 - - 1971 - - Šuška Augustín, ThDr. správca farnosti 1970 ThDr.
1971 - - 1973 - - Guniš, Ľubomír správca farnosti
1973 - - 1977 - - Noga, Jordán Jozef, OP správca farnosti
1977 - - 1980 - - Kavor, Milan správca farnosti
1980 - - 1990 - - Mikunda, Celestín správca farnosti
1990 - - 1991 - - Šamaj, Milan správca farnosti
1990 - - +2016 febr. 6. Belák, Stanislav administrátor, farár 2000 honor. dekan, 2007 mons.