logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lietava

Zriadenie:
asi od roku 1400
Titul kostola:
Povýšenia sv. Kríža (1400).
Iné mená:
1242 Lietava: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1960 pričl. o. Lietavská Závadka.
1773 Lietava, Lietawa, 1786 Lietawa, 1808 Liétava, Lyétava, Létawa, Liétawa, 1863 Lijethava, 1873, 1888–1902 Ljetava, 1877–1882 Lietava, 1907–1913 Zsolnalitva, 1920– Lietava
Lietavská Závadka: 1773 Szunyog-Zavada, Szunyok-Zavada, Zawada, 1786 Sunyog-Zawada, 1808 Szunyog-Závada, 1863 Szunyogzavadka, 1873, 1888–1902 Szunyogzávada, 1877–1882 Szunyogzavada, 1907–1913 Szunyogfalu, 1920 Sunekova Závada, 1927–1948 Súnekova Závadka, 1948–1960 Lietavská Závadka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Babkov (710), 2. Bitarová (550), kap. sv. Augustína (1946), 3. Brezany (500), 4. Hôrky (620), kap. B. S. J. (1943), 5 Liet. Svinná (960), 6. Liet. Závadka (240), kap. P. M. 7. Podhôrie (600).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Lietava) kňaz
1672 pred - - - - Kulifaj, Ján farár
1672 - - 1674 - - Zahoň, Martin farár
1674 pribl. - - - - Melko, Emanuel, OFM farár
1675 pribl. - - - - Kubica, Tomáš farár
1687 - - 1716 - - Bartany, Georgius farár 1706 – 1709 Juraj Antoni ev. a.v.
1716 - - 1717 - - Marsovszky, Andreas farár
1717 - - +1733 júl 9. Szilvay, Joannes farár
1733 júl. 19. 1745 mar. - Najzer, Andrej Jozef farár
1745 apr. 25. 1749 nov. 6. Velicsány, Georgius farár
1749 nov. 6. +1757 - - Bolech, Franciscus farár
1757 nov. 18. 1774 - - Pribranszky, Martinus farár
1774 nov. 17. 1784 - - Filko, Andreas farár
1784 máj 1. 1811 - - Jezovics, PaulusStephanus farár
1790 - - 1791 - - Bazelides, Ondrej kaplán
1809 - - 1810 - - Horecký, Anton kaplán
1810 sp. - - - - Zamaróczy, Alexander kaplán matrika
1811 apr. 18. 1821 - - Pongrác, Jozef (1760-1820) farár
1821 jan. 2. 1850 - - Horecký, Anton farár
1831 - - +1832 apr. 27. Huszóczy, Joannes kaplán
1834 - - 1837 - - Závodský, Imrich kaplán
1850 - - 1862 - - Čelko, František farár
1856 - - 1857 - - Ballay, Štefan kaplánin
1859 - - 1860 - - Baroš, Vincent kaplán
1860 - - 1861 - - Stískala, Juraj kaplán
1862 - - 1890 - - Zaymus, Jozef farár
1864 - - 1864 po - Medňanský, Martin kaplán
1868 - - 1870 - - Diera, Jozef kaplán
1875 - - +1879 febr. 7. Schuttanc, Michal Rodoľub kaplán
1883 - - 1885 - - Vetzel, Alexander kaplán
1886 - - 1887 - - Hevera, Ján kaplán
1888 - - 1889 - - Ludvigh, Július kaplán
1889 - - 1891 - - Mendel, Ignác kaplán
1890 - - 1891 - - Čajda, Imrich farár
1891 - - 1895 - - Bukna, Alojz farár
1893 - - 1894 - - Adamík, Ignác kaplán
1894 - - 1894 - - Blažek, Ľudovít kaplán
1895 - - 1896 - - Opatovský, Jozef kaplán
1895 - - 1895 - - Kardoš, Viktor Gejza administrátor
1895 - - 1898 - - Lonský, Július farár
1899 - - 1903 - - Rojíček, Ján administrátor
1903 - - 1938 - - Tvrdý, Jozef administrátor, farár
1916 - - 1917 - - Pietrik, Jozef kaplán
1917 - - 1917 po - Burlas, Matej kaplán
1918 - - 1922 - - Dvonč, Jozef kaplán
1924 - - 1928 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) kaplán
1928 - - 1933 - - Branikovič, Imrich kaplán
1933 - - 1935 - - Stranovský, Vojtech kaplán
1933 - - 1933 - - Balušík, Jozef kaplán
1935 - - 1936 - - Borčin, Michal kaplán
1936 - - 1936 po - Cibuľa, Jozef (1907-1991) kaplán
1937 - - 1938 - - Žatko, Filip kaplán
1938 - - 1938 - - Žatko, Filip administrátor
1938 - - 1952 - - Čaprnka, Augustín farár
1939 júl 1. 1940 - - Kosper, Štefan kaplán
1940 júl 1. 1943 sept. 1. Ceizel, Eugen kaplán
1940 - - - - - Zeisel, Eugen kaplán
1943 - - 1945 - - Valent, Vojtech kaplán
1946 - - 1949 - - Hričovský, Štefan kaplán
1949 - - 1951 - - Domin, Anton kaplán
1952 - - 1952 - - Rúčka, Koloman kaplán
1952 - - 1960 - - Dupkala, Adam správca farnosti
1960 - - 1971 - - Šuška Augustín, ThDr. správca farnosti 1970 ThDr.
1971 - - 1973 - - Guniš, Ľubomír správca farnosti
1973 - - 1977 - - Noga, Jordán Jozef, OP správca farnosti
1977 - - 1980 - - Kavor, Milan správca farnosti
1980 - - 1990 - - Mikunda, Celestín správca farnosti
1990 - - 1991 - - Šamaj, Milan správca farnosti
1990 - - +2016 febr. 6. Belák, Stanislav administrátor, farár 2000 honor. dekan, 2007 mons.