logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Letanovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Letanovce: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica)
1773 Lethanfalva, Bettensdorf [!], Letanowcze, 1786 Lethanfalwa, Lettensdorf, Letanowce, 1808 Lethánfalva, Lethensdorf, Letánowce, 1863 Letanfalu, 1873–1892 Létánfalu, 1895–1902 Letánfalu, 1907–1913 Létánfalva, 1920– Letanovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Arnutovce (480), k. sv. Heleny (14. st.), 2. Sp. Tomášovce (1272), k. sv. Michala A. (13. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Ambrosius farár
1691 - - 1702 - - Miserský, Matej farár
1702 - - 1719 - - Koterbakovič, Štefan farár
1719 - - 1737 - - Erdélyi, Gašpar farár
1737 - - 1745 - - Hartel, Tomáš farár
1745 - - 1750 - - Švábik, Štefan farár
1750 - - 1769 - - Záborszky Melchior. farár
1770 - - 1775 - - Andrejkovič, Vasil farár
1775 - - 1781 - - Répássy, Jakub František farár
1781 - - 1794 - - Rády, Jozef (Štrba, 1767) farár
1794 - - 1827 - - Valentsik Joannes farár
1827 - - 1858 - - Czibula Josephus farár
1859 - - 1860 - - Kahanyecz Matthaeus administrátor
1860 - - 1861 - - Ballay, Adam, OFMConv administrátor
1861 - - 1879 - - Pitonyák Andreas farár
1879 - - 1880 - - Háber, Karol administrátor predtým koadjútor
1880 - - 1892 - - Kubányi Aloysius farár
1892 - - 1893 - - Keberič, Martin administrátor
1893 - - +1898 dec. 18. Stanko, Ján farár
1899 - - 1909 - - Kušinský, Vincent farár
1910 - - 1925 - - Handlovič, Jozef farár
1926 - - 1947 - - Gazdík, Eduard farár
1947 - - 1950 - - Vojtaššák, Štefan farár
1950 - - 1953 - - Haviar, Jozef správca farnosti
1953 - - 1954 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv správca farnosti
1954 - - 1961 - - Fukas, Ľudovít správca farnosti
1961 - - 1969 - - Franko, Jozef správca farnosti
1969 - - 1972 - - Gonsorčík, Jozef správca farnosti
1972 - - 1994 - - Golvoň, Jozef správca farnosti