logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNovotný, Andrej Dominik, OFMConv

Životopisné dáta:

* 6. januára 1908, Levoča – † 1984?, Iliašovce, okr. Spišská Nová Ves

Životopis:

Ako mladík vstúpil do Rádu menších bratov konventuálov. Po skončení teologických štúdií bol 18. mája 1930 vysvätený za kňaza. Rok pôsobil v rehoľnom dome v Levoči, v rokoch 1931-1933 bol kaplánom v Krnove, v rokoch 1933-1935 kaplánom a katechétom v Českom Krumlove. V rokoch 1935-1945 bol administrátorom v Brehove v trebišovskom okrese, v rokoch 1945-1945 v Spišskom Štvrtku. V rokoch 1946-1949 pôsobil v Jihlave, v r. 1949 bol opäť kaplánom v Spišskom Štvrtku. V rokoch 1950-1953 bol farárom a dekanom v Levoči. V r. 1953 pôsobil v Letanovciach v okrese Spišská Nová Ves, v rokoch 1954-1958 v Poprade, kde bol aj dekanom, v rokoch 1958-1961 v Tvrdošíne, v rokoch 1961-1967 v Kežmarku. Od r. 1967 pôsobil v Iliašovciach v okrese Spišská Nová Ves.
Pochovaný je na cintoríne v Iliašovciach.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 241; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 149;
rkc.levoca.sk/historia.html; www.farnost-tvrdosin.sk/index.php?p=historia_knazi

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levoča 1930 - - 1931 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv v kláštore
Krnov 1931 - - 1933 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv kaplán
Český Krumlov 1933 - - 1935 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv kaplán
Brehov 1935 - - 1945 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv administrátor
Spišský Štvrtok 1945 - - 1946 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv administrátor
Jihlava 1946 - - 1949 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv administrátor
Spišský Štvrtok 1949 - - 1950 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv kaplán
Levoča 1950 - - 1953 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv farár
Letanovce 1953 - - 1954 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv správca farnosti
Poprad 1954 - - 1958 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv farár
Tvrdošín 1958 - - 1961 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv správca farnosti
Kežmarok 1961 - - 1967 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv správca farnosti
Iliašovce 1967 - - 1984 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv správca farnosti