logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lakšárska Nová Ves

Zriadenie:
1709
Titul kostola:
Kostol sv. Vavrinca, mučeníka
Iné mená:
Lakšárska Nová Ves: okres Senica/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1967 pričl. o. Mikulášov; vyčl. v. o. Záhorie .
1773 Laxar-Neo-Villa, Laxar-Ujfalu, Laxar-Neüdorf, Laxar Nowa Wes, 1786 Laxar-Ujfalu, 1808 Laxár-Újfalu, Neovilla, Laxar-Neudorf, 1863–1913 Laksárújfalu, 1920– Lakšárska Nová Ves
------------------------
Mikulášov: 1808 Nickelhof, 1873–1882 Miklósfalu, 1888–1907 Miklóstelek, 1913 Pálfytelek, 1920 Niklašov, Miklhúf, 1927–1948 Niklašov, 1948–1967 Mikulášov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bílkove Humence (495), kap. P. M. Ruž. (1902), 2. Mikulášov; os.: Hrabovec, Šišuláky, Trní, Horné Valy, Zelenka, Horáreň, Haluška, U studienky.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1709 máj 13. 1709 okt. - Malsonay, Juraj farár
1709 okt. 1. 1713 jan. 7. Valovics Mathias, Franciscus. farár
1713 jan. 22. 1716 máj - Meglitz, Anton Ján farár
1716 máj 8. 1728 júl 31. Matyáskovics, Ondrej farár
1728 aug. 13. 1731 júl 18. Markovič, Martin Ján farár
1731 aug. 9. +1735 okt. 25. Kučera, Ján farár
1735 dec. 18. +1766 dec. 15. Kabarec, Ján Zachariáš farár
1767 feb. 1. +1777 nov. 16. Stvrteczay, Pavol farár
1777 jún 2. +1795 apr. 20. Najšl, Matej farár
1795 - - +1839 dec. 18. Mora, Ondrej farár
1840 jan. 2. 1864 apr. 11. Juriga, Ján Krstiteľ farár
1864 máj 1. +1884 mar. 6. Potkányi, Ján farár
1884 mar. 6. 1914 - - Horáček, Jozef administrátor, farár 1887 farár
1915 - - 1917 - - Berényi, Eugen farár
1918 - - 1922 - - Pullmann, Augustín administrátor
1922 - - 1930 - - Csomor, Hugo farár
1930 - - 1931 - - Beregszegi Andrej administrátor
1931 - - 1934 - - Lukančič Jozef administrátor
1934 - - 1938 - - Neznámy kňaz
1938 - - +1967 - - Makk, František administrátor
1967 - - 1993 po - Mihál Ján, OFM Cap. správca farnosti