logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8841
Meno farnosti : Lakšárska Nová Ves
Pcmeno farnosti : laksarskanovaves
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 148
Poradie : 48670
Citát : Laksárujfalu.
(Laksár-Neudorf, Nova-Vetz.)
In ADtu Sasvárensi, VADtu Morva-Szent-Jánosensi. Parochia erecta 1709. Eousque filia ad Búr-S. Petrum et Nicolaum. Matricae ab eodem anno. Ecclesia ad Stum Laurentium M.1) Patronus: Dominium Morva-Szent-János.

1709. Maji 13. 1709. Oct. - Malsonay Georgius.
1709. Oct. 1. 1713. - 17. Valovics Mathias.
1713. Jan. 22. 1716. Maji - Meglitz, vel Meglethy Joannes, Antonius.
1716. Maji 8. 1728. Jul. 31. Matyaskovics Andreas.
1728. Aug. 13. 1731. Jul. 18. Markovics Martinus, Joannes.
1731. Aug. 9. + 1735. Oct. 25. Kucsera Joannas.
1735. Dec. 18. + 1766. Dec. 15. Kabarecz Joannes.
1767. Febr. 1. + 1777. Nov. 16. Stvrteczky Paulus, Admin. 1768. Oct. 26. Parochus.
1777. Jun. 2. + 1795. Apr. 20. Naischl Mathias.
1795. - - + 1839. Dec. 18. Mora Andreas.
1840. Jan. 2. 1864. Apr. 11. Juriga Joannes, Notarius distr.
1864. Maji 1. + 1884. Mart. 6. Potkányi Joannes.
1884. Mart. 6. - - - Horeczky Aloysius, Admin. dein Parochus.

1) Ecclesiam aedificarunt ipsimet incolae a. 1618.

Číslo záznamu : 28778
Meno farnosti : Lakšárska Nová Ves
Pcmeno farnosti : laksarskanovaves
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 69
Poradie : 2720
Citát : LAKŠÁRSKA NOVÁ VES 908 76, tel. 962 22, o. Senica (1.695), k. sv. Vavrinca, m. (1730), kap. sv. Šimona a Júdu (st.). — Fil.: 1. Bílkove Humence (495), kap. P. M. Ruž. (1902), 2. Mikulášov; os.: Hrabovec, Šišuláky, Trní, Horné Valy, Zelenka, Horáreň, Haluška, U studienky. — K 33, p 23, s 12.
Duchovný správca: Ján Honorius Mihál, OFM Cap.