logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kopernica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina
Iné mená:
Kopernica : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Kaproncza, Teütsch-Lita, Koprenicza, 1786 Kaproncza, Deutschlita, Koprenicza, 1808 Kaproncza, Deutsch-Litta, Kopernica, 1863–1902 Kapronca, 1907–1913 Barskapronca, 1920 Koprnica, 1927–1948 Kopernica, Deutsch-Litta, 1948– Kopernica
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Pozná ju Pazmáňov katalóg. Reformačné prúdy, ktoré postupovali z Kremnice, zasiahli aj ju, ale len na krátko. Kanonická vizitácia r. 1559 ju uvádza ako evanjelickú. R. 1608 ostrihomský arcibiskup vypovedal kazateľa a obec ostala katolícka. Na krátky čas začiatkom 18. st. bola farnosť spojená s lúčanskou pre nedostatok kňazov.
Teraz je filiálkou Kremnice

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1478 sp. - - - - Mayer, Ján z Kremnice farár
1496 sp. - - - - Kunschneider, Ján farár
1559 sp. - - - - Albert (Kopernica, 1559) farár
1561 sp. - - - - Ján (Kopernica, 1561) farár
1584 sp. - - - - Landmann, Valentín farár
1630 sp. - 1633 sp. - Kausek, Ondrej Adam farár
1634 sp. - - - - Nigri, Juraj farár
1639 sp. - 1639 - - Schormann, Pavol farár
1639 - - 1652 - - König, Jakub farár
1653 - - 1655 - - Divald, Ján farár
1655 - - 1657 - - Garrovej, Michal farár
1657 - - 1658 - - P. Ambrosius farár
1658 - - 1661 - - Kundi, Martin Ignác farár
1661 - - 1665 - - Stechan, Pavol farár
1665 apr. 10. 1669 - - Hibitz, Ján František farár
1669 máj 7. 1670 - - Verszidnicsek, Blasius farár
1670 jan. 2. 1679 - - König, Jakub farár
1679 - - 1680 - - Langner, Ján Augustín Ignác farár
1680 máj 1. 1687 - - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
1687 - - 1693 - - Akermann, Mikuláš farár
1693 jún 2. 1699 - - Mikel, Pavol farár
1699 jan. 28. 1702 - - Kristián, Vaclav farár
1702 apr. 20. 1704 jan. 10. Raukay, Matej farár
1704 jan. 10. 1716 - - Schretter, Karol Juraj farár
1716 dec. 11. 1717 mar. 17. Sagasser, Kristián Ignác farár
1717 mar. 31. 1733 dec. 12. Pierič, Pavol farár
1733 dec. 17. 1742 - - Grosschmidt, Tobiáš Jozef farár
1742 - - 1750 jún 20. Gévay, Jakub farár
1750 júl - +1769 apr. 8. Kraus, Michal farár
1769 máj 3. 1771 - - Neander, Anton farár
1771 - - 1774 - - Theyer Josephus, S. J. spoločná správa
1771 - - 1774 - - Prichler, Jozef, SJ spoločná správa
1771 - - 1774 - - Valnarach, Ignác, SJ spoločná správa
1774 apr. 13. 1780 - - Rusbáczky, Alexander farár
1780 - - 1783 - - Greguš, Martin farár
1783 - - 1789 - - Pichlmayer, Filip farár
1789 - - 1810 - - Lédl, Jakub farár
1810 - - 1836 - - Vagner Ján farár
1836 - - 1842 - - Röthling, Ignác farár
1842 - - 1846 - - Szimmer Martin farár
1846 - - 1859 - - Szepessy, Jozef farár
1859 - - 1860 - - Beluš, Anton administrátor
1860 - - 1880 - - Hančok, Ignác farár
1880 - - 1899 - - Hoffman, Ján (1845-1925) farár
1899 - - 1910 - - Brogyányi, Andrej farár
1910 - - 1916 - - Zamboy Vojtech farár
1916 - - 1945 - - Kočner, Jozef (1889-1963) farár
1945 - - 1945 - - Steinhübl, Ambróz (1887-1973) farár
1945 - - 1947 - - Naništa, Vendelín správca farnosti
1947 - - 1990 - - administruje sa z Kremnice excurrendo