logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kolárovo

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Kolárovo: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica) 1954 vyčl. o. Dedina Mládeže.
1773, 1895–1907, 1927–1948 Guta, 1786, 1863–1882 Gutta, 1808 Guta, Gutta, 1888–1892, 1913–1920 Gúta, 1948– Kolárovo
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 a 1562 - sp. - Ján (Dolná Streda, 1561) farár
1586 - - 1591 - - Zlatháry Mathias. farár
1611 máj 2. 1612 jún 27 Babothy, František farár
1624 - - 1630 sp. - Baicsy, Michal farár
1634 sp. - - - - Berecký, Benedikt farár
1647 sp. - - - - Szily, Martin farár
1669 aug. 3. 1675 - - Tatay, František farár
1675 feb. 2. 1680 - - Bihary, Daniel farár
1680 apr. 16. 1686 - - Zubák Franciscus. farár
1686 - - 1689 - - Sembéry Georgius, simul E. M. S. Canonicus farár
1689 máj 25. 1693 - - Retény, Mikuláš farár
1693 jan. 24. 1695 máj 10. Spátay, Gabriel farár
1695 máj 10. 1677 - - Vatay Joannes. farár
1697 jún 24. 1705 mar. 25. Rigó, Štefan farár
1707 apr. 13. 1709 - - Tarkovics, Michal Jozef farár
1709 sept. 14. 1714 - - Illyés, Ján (1674-1733) farár
1714 okt. 24. 1721 okt. 30. Vanyak Georgius, Paulus farár
1721 okt. 30. 1730 - - Szabady, Gašpar farár
1730 sept. 15. 1733 nov. 1. Puškáš, Štefan farár
1733 nov. 4. +1737 apr. 14. Ordódy, Juraj farár
1737 apr. 25. +1759 dec. 31. Szabó, Peter farár
1760 jan. 6. 1773 jún 14. Tóth, Štefan (Kolárovo, -1773) farár
1773 júl 20. 1780 dec. - Beňuš, Juraj farár
1780 - - +1788 máj 4. Horváth, Juraj (Kolárovo, 1761) farár
1788 máj 1. 1790 - - Peréni, Karol farár
1790 júl 24. +1836 júl 23. Névery, Juraj farár
1837 feb. 1. +1852 mar. 27. Revický, Michal farár
1852 máj 8. 1861 - - Rendek, Jozef farár
1861 nov. 22. 1886 - - Miklošovič, Alojz farár
1886 - - 1927 - - Palkovich, Viktor farár
1927 - - 1939 - - Bognár, Gregor administrátor, farár 1939 kanonik
1939 - - 1958 - - Csókás Karol administrátor, farár
1939 - - 1940 - - Kaszás Jozef administrátor
1959 - - 1959 - - Andódi, Andrej administrátor
1959 - - 1960 - - Lormusz, Ľudovít administrátor
1960 - - 1967 - - Zórád, Alexej farár
1967 - - 1974 - - Füredi, Vavrinec Ladislav, OFM správca farnosti
1974 - - 1993 po - Berkes, Imrich správca farnosti