logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kolárovo

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Kolárovo: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica) 1954 vyčl. o. Dedina Mládeže.
1773, 1895–1907, 1927–1948 Guta, 1786, 1863–1882 Gutta, 1808 Guta, Gutta, 1888–1892, 1913–1920 Gúta, 1948– Kolárovo
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 a 1562 - sp. - Ján (Dolná Streda, 1561) farár
1586 - - 1591 - - Zlatháry Mathias. farár
1611 máj 2. 1612 jún 27 Babothy, František farár
1624 - - 1630 sp. - Baicsy, Michal farár
1634 sp. - - - - Berecký, Benedikt farár
1647 sp. - - - - Szily Martinus. farár
1669 aug. 3. 1675 - - Tatay Franciscus. farár
1675 feb. 2. 1680 - - Bihary, Daniel farár
1680 apr. 16. 1686 - - Zubák Franciscus. farár
1686 - - 1689 - - Sembéry Georgius, simul E. M. S. Canonicus farár
1689 máj 25. 1693 - - Retény, Mikuláš farár
1693 jan. 24. 1695 máj 10. Spátay Gabriel. farár
1695 máj 10. 1607 - - Vatay Joannes. farár
1697 jún 24. 1705 mar. 25. Rigó, Štefan farár
1707 apr. 13. 1709 - - Tarkovics, vel Tankovics Michael, Josephus. farár
1709 sept. 14. 1714 - - Illyés, Ján (1674-1733) farár
1714 okt. 24. 1721 okt. 30. Vanyak Georgius, Paulus farár
1721 okt. 30. 1730 - - Szabady Casparus. farár
1730 sept. 15. 1733 nov. 1. Puškáš, Štefan farár
1733 nov. 4. +1737 apr. 14. Ordódy, Juraj farár
1737 apr. 25. +1759 dec. 31. Szabó Petrus. farár
1760 jan. 6. 1773 jún 14. Tóth Stephanus. farár
1773 jún 20. 1780 dec. - Beňuš, Juraj farár
1780 - - +1788 máj 4. Horváth, Juraj (Kolárovo, 1761) farár
1788 máj 1. 1790 - - Peréni, Karol farár
1790 júl 24. +1836 júl 23. Névery, Juraj farár
1837 feb. 1. +1852 mar. 27. Revický, Michal farár
1852 máj 8. 1861 - - Rendek, Jozef farár
1861 nov. 22. 1886 - - Miklošovič, Alojz farár
1874 - - 1879 - - Kemenci, Michal kaplán
1881 - - 1885 - - Perger, Ľudovít kaplán
1885 - - 1887 - - Simor, Ladislav kaplán
1886 - - - - - Palkovich, Viktor farár
1895 - - 1896 - - Prágay, Jozef kaplán
1896 - - 1898 - - Sankovits, Ladislav kaplán
1897 - - 1897 po - Hariss, Jozef kaplán
1901 - - 1907 - - Mráz, Mór Juraj kaplán
1907 - - 1914 - - Gregorovic, Leopold kaplán
1914 po - 1915 - - Stiblo Ludovit kaplán
1914 - - 1915 - - Kátay, Vojtech kaplán
1924 - - 1925 - - Gaál, František kaplán
1926 - - 1928 - - Sinkó, Ján kaplán
1927 - - 1931 - - Rák Peter kaplán
1927 - - 1939 - - Bognár, Gregor administrátor, farár 1939 kanonik
1928 - - 1929 - - Kudlička, Róbert kaplán
1928 po - - - - Sztankovics František kaplán
1931 - - 1932 - - Pátkay, Štefan kaplán
1931 - - 1932 - - Bartos, Jozef (1903) kaplán
1932 - - 1933 - - Ďungel Ignác kaplán
1933 - - 1934 - - Rédl, Anton kaplán
1935 - - 1936 - - Moncz Baltazár kaplán
1938 - - 1938 po - Kiššík, Ján kaplán
1939 - - - - - Csókás Karol administrátor, farár
1941 - - 1951 - - Szabadoš, Július kaplán v tom čase voj. sl.
1946 - - 1951 - - Czigány, Imrich kaplán
1949 - - 1949 po - Truc, František kaplán
1949 jún 12. 1950 - - Fratrič, Ján kaplán
1949 - - 1951 - - Takács Jozef, kaplán
1949 po - 1949 po - Gilányi, Ladislav kaplán
1951 po - 1951 po - Fuska, František, SDB kaplán
1952 - - 1953 - - Morovics, Štefan kaplán
1954 - - 1956 - - Mikovič, Ján kaplán
1955 - - 1956 - - Cseri, Ján kaplán
1956 - - 1958 - - Rablánsky, Silvester kaplán
1956 jún 24. 1956 - - Franta, Jozef kaplán
1957 po - 1958 - - Szeiff, František kaplán
1957 - - 1959 - - Lormusz, Ľudovít kaplán
1958 - - 1969 - - Korcsog, Imrich kaplán
1959 - - 1959 - - Andódi, Andrej správca farnosti
1959 - - 1959 - - Lormusz, Ľudovít správca farnosti
1960 - - 1967 - - Zórád, Alexej správca farnosti
1967 - - 1974 - - Füredi Ladislav Vavrinec, OFM, správca farnosti
1969 - - 1970 - - Čeri, Ladislav kaplán
1970 jún 21. 1971 - - Gonda, Michal kaplán
1970 - - 1974 - - Filo, Vladimír kaplán
1974 - - - - - Berkes, Imrich správca farnosti
1974 jún 9. 1976 - - György František, kaplán
1974 po - 1974 po - Heriban Ladislav, kaplán
1974 - - 1975 - - Ruc Marián, kaplán
1976 jún 6. - - - Ďurčo Zoltán, kaplán V tom čase zákl. voj. sl.