logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jastrabá

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala archanjela
Iné mená:
Jastrabá : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Jasztraby, Jastraby, 1786 Jasztrabi, 1808 Jasztraba, Jastrabí, Jestřabí, 1863, 1877–1882 Jásztraba, 1873, 1888 Jasztraba, 1892–1913 Karvaly, 1920 Jastrabá, Jastrabie, 1927– Jastrabá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Ihráč (800), k. Krista Kráľa (1937).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Uvádza ju Pazmáňov katalóg. Reformácia sa neujala, lebo patrili pod jurisdikciu panstva Šušolie, ktoré patrilo Ostrihomskému arcibiskupstvu.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 sp. - - - - Oravay, Lukáš farár
1561 sp. - - - - František (Grinava, 1561) farár
1626 sp. - - - - Árvay, Baltazár farár
1630 sp. - 1633 - - Skačáni, Martin farár
1645 - - - - - Juračka, Ján farár
1651 - - 1657 sp. - Jurina, Ján farár
1666 - - 1674 - - Gloselius, Matej farár
1674 jan. 25. 1678 - - Benkovič, Juraj farár
1678 júl 30. 1687 - - Szlaskay, Vavrinec Leopold farár
1687 apr. 24. 1690 - - Humay, František Ján farár
1690 ? - 1701 - - Nagy, Andrej (Jastrabá, 1694) farár
1701 feb. 13. 1703 - - Hizay, Juraj farár
1703 apr. 26. 1709 nov. 26. Hanusek, Pavol farár
1709 - - 1710 - - Nagy, Andrej (Jastrabá, 1694) farár
1710 - - 1734 - - Karkuš, Ján Jozef farár
1734 aug. 27. 1740 mar. 10. Kubínyi, Andrej farár
1740 mar. 30. 1760 sept. 20. Zlatnický František farár
1760 sept. 20. 1766 - - Krcho, Pavol farár
1766 nov. 6. 1789 - - Ferenczffy, Anton farár
1789 - - 1792 - - Pichlmayer, Filip farár
1792 - - 1807 - - Matuláni, Ignác farár
1807 - - 1810 - - Mihalovič, Jozef farár
1810 - - 1819 - - Prúnyi, Ján farár
1819 - - 1844 - - Havas, Tomáš farár
1844 - - 1847 - - Simonyi, Ján farár
1847 - - 1861 - - Hartyánszky, Ján farár
1861 - - 1880 - - Kubiš, Ignác farár
1880 - - 1897 - - Sándory Július farár
1897 - - 1906 - - Ďateľ, Ján farár
1906 - - 1908 - - Štrbáň, Ján správca farnosti
1908 - - 1926 - - Lauko, Ernest farár
1926 - - 1937 - - Švehlík Jozef farár
1938 - - 1940 - - Hríbik, Štefan farár
1940 - - 1941 - - Lihotský, Pavol správca farnosti
1941 - - 1945 - - Naništa, Vendelín správca farnosti
1946 - - 1958 - - Steinhübl, Ambróz (1887-1973) farár
1958 - - 1985 - - Sámel, Štefan správca farnosti
1985 júl - 1990 mar. - Bednár Ján správca farnosti
1990 - - 1996 - - Marcin, Ján farár