logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9172
Meno farnosti : Jastrabá
Pcmeno farnosti : jastraba
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 357
Poradie : 112930
Citát : Jasztraba.
(Jasztráb.)
Olim in ADioecesi in ADtu Barsensi, VADtu Szent-Keresztensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Barsiensi, VADtu Körmöczbányaensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia ad Stum Michaelem Arch. Matricae ab 1694.

1559. occ. - - - - Oravay Lucas.
1561. occ. - - - - Franciscus.
1626. occ. - - - - Árvay Balthasar.
1630. occ. - 1633. - - Szkatsányi Martinus.
1645. - - - - - Juracska Joannes.
1651. - - 1657. occ. - Jurina Joannes.
1666. - - - - - Gloselius, rectius Glosel Mathias.
1674. Jan. 25. 1678. - - Benkovics Georgius, denuo 1675. Jan. 25.
1678. Jul. 30. 1687. - - Szlaskay Laurentius.
1687. Apr. 24. 1690. - - Humay Franciscus.
1694. - - 1701. - - Nagy Andreas.
1701. Febr. 13. 1703. - - Hizay, vel Hisay Georgius.
1703. Apr. 26. 1709. Nov. 26. Hanuszek Paulus.
1710. - - 1734. - - Karell Joannes, Josephus.
1734. Aug. 27. 1740. Mart. 10. Kubinyi Andreas.
1740. Mart. 30. 1760. Sept. 20. Zlatnitzky Franciscus.
1760. Sept. 20. 1766. - - Krchó Paulus.
1766. Nov. 6. - - - Ferenczffy Antonius.

1) Parochia „Jastreba“ occurrit inter antiquas parochia in conscriptione Pázmániana. Péterffy. l. c. Rationes Hippolyti d’Este AEppi Strig. vocanat illam „Besztrebe“. Visitator vero a. 1559. vocat „Zetrebe“. Juxta hujus connotationem habuit quatuor aras, cum indumentis optimis. Sacerdotalia quatuor, calices duos, pacificale duo, unam monstrantiam bonam. Petrus Pázmán huic ecclesiae 1628. unum misale, 1633. unam casulam dono dedit. In structura ecclesiae hodiedum partes gothicae visuntur. Historiam habet: Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 313.

Číslo záznamu : 27447
Meno farnosti : Jastrabá
Pcmeno farnosti : jastraba
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 222-224
Poradie : 800
Citát : Jastrabá
Roľnícka obec na horskej planine 450 m nad morom, ktorej podhorské polia donášali vždy len skromnú úrodu. Od konca 19. st. viac pracovali v priemysle, na železnici ako na poli. Najstaršia listina r. 1487 ju uvádza pod menom „Besztrebe“. /1/ CV 1559 ju píše „Zetrebe“ . /2/
Farnosť je starobylá. Uvádza ju Pazmáňov katalóg. Reformácia sa neujala, lebo patrili pod jurisdikciu panstva Šušolie, ktoré patrilo OAB.
Kostol zasvätený sv. Michalovi arch. stojí na okraji obce na kopčeku. Je ohradený vysokým múrom. Bol pri ňom cintorín. Rozmery: d. 20m, š. 7,20m, v. cca 7m. Svätyňa je štvorcová, zaklenutá krížovou klenbou z neskoršej doby. Okno za oltárom je dvojité, ozdobené jemnou gotickou kružbou. Víťazný oblúk je lomený. Loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Organový chór je drevený, priestranný, vyčnieva až do polovice lode. /3/ Portály majú lomený oblúk a hruškové kanelovanie. Hlavný oltár je novogotický z r. 1904. /4/ Bočný oltár je z r. 1672. – Pri severnej lodi bolo karnárium, ktoré pri renovácii premenili na kaplnku tak, že vybúrali z lode do neho dvere. Vo fasádnom priečelí stojí veža s ihlancovitou strechou. Má gotické okná. V nej sú tri zvony, jeden starobylý. Má minuskulový nápis: „Maria sis nobis propicia o rex gloriae veni cum pace hosana in excelsis“. /6/ Dva zvony sú uliate po prvej vojne. /7/
Pôvod kostola. Gotický štýl poukazuje na jeho starobylosť.
Kaplnka sv. Vendelína. R. 1820 o nej napísali, že rok jej postavenia neni známy. Má zvonček.

Bartošova Lehôtka
Kostol sv. Jána Nepom. Stojí na strmom vŕšku. Je barokového štýlu. Rozmery: d. 15,50m, š. 6,70m, v. cca 9m. Svätyňa je polygonálna a celý je zaklenutý krížovou klenbou. Chór je dvojitý, spodný a horný. Na zábradlí sú staré maľby apoštolov. /6/ V priečelnej fasáde stojí veža s cibuľovitou helmicou. V nej sú dva zvony, starý z r. 1743 a nový z r. 1925. Hlavný oltár je barokový. /10/
Pôvod kostola. Dal ho postaviť OAB Imrich Esterházy r. 1732. Po druhej vojne ho vydláždili a obnovili.
Je ohradený múrom, v ktorom je kaplnka Sedembolestnej.

Ihráč
Malý kostol Krista Kráľa si veriaci na vlastný náklad r. 1939 vybudovali. Je moderných línií s vežičkou.

Nevoľné
R. 1969 vybudovali tu moderný kostol s vežou. Je to nepodarená stavba, nehodiaca sa svojou formou nábožnosti. Má vežu, zvony a organ. Pri kostole je malý byt pre F. Stavba potrebuje dôkladnejšieho ohodnotenia, čo sa môže urobiť len po dokonalej prehliadke a zamyslení, na čo som nemal príležitosť.

Pastoračná práca vo farnosti bola veľmi obťažná, hoci bola od dávna tu systemizovaná kaplánska stanica. R. 1946 ju odľahčili tým, že systemizovali miestnu kaplánsku stanicu v Pitelovej. V tom čase oddelili aj Kľačany a pridelili ku Trnavej Hore, pretože komunikácia smerovala týmto smerom. Bartošova Lehôtka pripadla kremnickému kaplánovi, ktorý sem chodí v nedeľu slúžiť sv. omšu. Situácia je teraz taká, že každú nedeľu v každom kostole sa slúži sv. omša.

Fara bola postavená r. 1776. Viackrát bola opravovaná, ale ako starobylá už nevyhovuje modernému bývaniu.
Patronát. Do r. 1776 bol patrónom OAB a od tedy BBB.
Farári:
1559 sp. Orovay Lukáš /Lucas de Oraua/ – 1561 František – 1626 sp. Árvay Baltazár – 1630 - 1633 Skačáni Martin – 1645 Juračka Ján – 1651 – 1657 Jurina Ján – 1666 Glosel Matej – 1674 Benkovič Juraj – 1678 Slaskay Vavrinec – 1687 Humay František – 1694 Nagy Andrej – 1701 Hizsay Juraj – 1703 Hanusek Pavel – 1710 Karkuš Ján – 1734 Kubíni Andrej – 1740 Zlatnický František – 1740 Krcho Pavel – 1766 Ferenczffy Anton – 1789 Pichlmayer Filip – 1792 Matuláni Ignác – 1807 Mihalovič Jozef – 1810 Prúnyi Ján – 1819 Havas Tomáš – 1844 Simonyi Ján – 1847 Hartyánszky Ján – 1861 Kubiš Ignác – 1880 Sándory Julius – 1897 Ďatel Ján – 1906 Štrbáň Ján SF – 1908 Lauko Ernest – 1926 Švehlík Jozef – 1939 Hríbik Štefan – 1940 Lihotský Pavel – 1941 Naništa Vendelín – 1947 Steinhübl Ambróz – 1958 Sámel Štefan.

Poznámky:
Maď. Karvaly.
1. V účtoch Hipolyta d´Este OAB. /SchH/
2. Bucko: Reformné hnutie v OAB, s. 206. /myslím, že autor zle prečítal meno. V originále môže byť napísané „Jestrebe“./
3. Organ pozri do katalógu organov.
4. Oltár daroval farník Alojz Mazúr. Vyhotovil ho J. Krause v B. Štiavnici za 1200 K.
5. Maľoval Ján Tomka.
6. Litery nápisu sú podobné celkom tým, ktoré sú na hájnickom zvone Mikuláši.
7. Zvon ulial R. Manoušek v České u Brna.
8. Organ pozri do katalógu.
9. Zvon má nápis: Zechenter Franz in Neusohl anno 1743 goss mich.
10. Oltár daroval Alojz Mazúr a stál 800 zl.

Z kroniky:
HD farnosti sa začala písať iba r. 1880. Vidno, že F nemali na písanie času.
R. 1881 zhoreli pri požiari, založenom v susednom dome, všetky hospodárske budovy a zásoby.
R. 1882 neznámy zlomyseľník podpálil farský mlyn.
R. 1898 farský mlyn, ktorý už nebol prospešný, ale len ťarcha beneficiáta, bol predaný.
R. 1899 bola v obci týfusová epidémia, pri ktorej sa nakazil a zomrel kaplán Honiss.
R. 1905 blesk zapáli farské hospodárske budovy, ktoré zhoreli so všetkými zásobami. Budovy boli našťastie poistené, lebo toho roku založili pri správe náboženských základín diecéznu poisťovňu.
R. 1906 bola postavená nová školská budova.
R. 1896 – 1897 farníci v peniazoch zaplatili povinné práce F.
R. 1893 bolo založené bratstvo živého ruženca.
R. 1889 a nasledovné roky sa ukazoval veľký úpadok gazdovstiev. Niektorým občanom popredali pre nedoplatky na daniach role. Štát z toho nič nemal a roľníci boli ožobráčení.
Toho roku bola veľká diftériová nákaza, pri ktorej zomrelo 19 ľudí.
1895 pomaďarčili Jastrabú na Karvaly.
1926 blesk zapálil kostol. Zhorela strecha a poškodená bola aj klenba. Pri oprave zmenili cibuľovitý krov na veži za ihlancovitý.
1948 vybudovali betónové schodište ku kostolu. Okná na kostole sa zasklili monumentálnym sklom.
Kostol má monštranciu z r. 1711 a kalich z r. 1733.

Číslo záznamu : 31591
Meno farnosti : Jastrabá
Pcmeno farnosti : jastraba
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 180
Poradie : 18810
Citát : JASTRABÁ 966 32, tel. — , o. Žiar n. Hr. (1.580), k. sv. Michala (1300) kap. sv. Jána Nep. (1700). — Fil.: Ihráč (800), k. Krista Kráľa (1937). — K 25, p 19, s 13. Duchovný správca: Štefan Sámel.