logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ipeľský Sokolec

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšieho Mena Ježiš
Iné mená:
Ipeľský Sokolec: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Szakallos, Szakalos, 1786 Sakálosch, 1863 Ipolyszakálos, 1873 Ipolyszakálas, 1877–1882 Ipolyszakállas, 1888–1913, 1938–1945 Ipolyszakállos, 1920–1938, 1945–1948 Sakáloš, Szakállos, 1948– Ipeľský Sokolec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bielovce (207), k. sv. Martina, b. (st.), 2. Lontov (900), k. sv. Anny (1742), 3. Pastovce.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Pastovce, 1332) kňaz
1663 mar. 9. - - - Nagy Michael farár
1701 apr. 16. 1703 - - Csepreghy, Matej farár
1703 apr. - 1711 - - Butašovič, Ondrej farár
1711 júl 18. 1713 - - Berneczey, Ján farár
1713 nov. 11. 1725 - - Horváth, František Ján farár
1725 máj 3. +1752 nov. 24. Sinkay, Štefan farár
1752 dec. 6. +1759 nov. 25. Frivaldský, Ján z Frivaldu farár
1760 mar. 16. +1761 jún 27. Szabó, Ondrej farár
1761 júl 12. 1774 - - Horváth, Anton (1736-1792) farár
1774 júl 4.. 1790 - - Szögyényi, František (1700-1758) farár Nem. má chybne 1714
1790 jan. 9. 1792 okt. 31. Taixlberger Mathias farár
1792 nov. 23. 1804 máj 5. Lexa, Ján farár
1804 apr. 21. 1816 aug. 26. Kubáni, Imrich farár
1816 nov. 9. +1825 apr. 26. Forintos, Michal farár
1825 máj 24. 1827 máj 10. Németh, Ján farár
1827 máj 25. 1833 feb. 27. Gyürky, Ladislav farár
1833 máj 24. 1864 jún 5. Andorsegi, František farár
1864 sept. 1. +1884 sept. 15. Mészáros, Alojz farár
1884 - - 1909 - - Braun, František farár
1909 - - 1914 - - Pompéry, Aurel farár
1914 - - 1927 - - Richter, Ján farár
1926 - - 1927 - - Révész František administrátor
1927 - - 1930 - - Zachar Adam farár
1930 - - 1940 - - Balázsy Dezider administrátor, farár
1940 - - 1945 - - Neznámy kňaz
1955 - - +1972 apríl 1. Kovács, František (1916-?) kaplán,farár
1972 - - 1973 - - Bohňák, Títus František, OFM správca farnosti
1973 - - 1985 - - Daniš, Andrej správca farnosti