logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8787
Meno farnosti : Ipeľský Sokolec
Pcmeno farnosti : ipelskysokolec
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 115
Poradie : 37440
Citát : Ipolyszakállos.

In ADtu Honthensi, VADtu Kemenczensi. Antiqua Parochia.1) Matricae ab 1714. Ecclesia ad SS. Nomen Jesu. Lingua hungarica. Patronus: Huszár de Baráthi.

1332. occ. et 1337. - - Godfridus, plebanus in Sacaló.
1663. Mart. 9. - - - Nagy Michael.
1701. Apr. 16. 1703. - - Csepreghy Mathias.
1703. Apr. - 1711. - - Buttasovics Andreas.
1711. Jul. 18. 1713. - - Berneczey Joannes.
1713. Nov. 11. 1725. - - Horváth Franciscus.
1725. Maji 3. + 1752. Nov. 24. Sinkay Stephanus.
1752. Dec. 6. + 1759. Nov. 25. Frivaldszky Joannes.
1760. Mart. 16. + 1761. Jun. 27. Szabó Andreas.
1761. Jul. 12. 1774. - - Horváth Antonius.
1774. Jul. 4.. 1790. - - Szögyéni Franciscus.
1790. Jan. 9. 1792. Oct. 31. Taixlberger Mathias.
1792. Nov. 23. 1301. Maji 5. Lexa Joannes.
1804. Apr. 21. 1816. Aug. 26. Kubányi Emericus.
1816. Nov. 9. + 1825. Apr. 26. Forintos Michael.
1825. Maji 24. 1827. Maji 10. Németh Joannes.
1827. Maji 25. 1833. FBbr. 27. Gyürky Ladislaus.
1833. Maji 24. 1864. Jun. 5. Andorszeghy Franciscus, 1850. VADnus.
1864. Sept. 1. + 1884. Sept. 15. Mészáros Aloysius.
1884. - - - - - Braun Franciscus, Spir. distr.

1) Parochia «Szakallos» in ADtu Hont, occurrit in Statutis Capit. Strig. de a. 1397. Péterffy, l. c.

Číslo záznamu : 28677
Meno farnosti : Ipeľský Sokolec
Pcmeno farnosti : ipelskysokolec
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 52
Poradie : 1710
Citát : IPEĽSKÝ SOKOLEC 935 75, tel. 972 54, o. Levice, (1.977), k. Krist Kr. (1700). — Fil.: 1. Bielovce (207), k. sv. Martina, b. (st.), 2. Lontov (900), k. sv. Anny (1742), 3. Pastovce. — K 32, p 53, s 14. j
Duchovnv SDrávca: Andrej Daniš.

Číslo záznamu : 49965
Meno kňaza : Michal (Pastovce, 1332)
Pcmeno kňaza : michal1332pastovce
Meno farnosti : Ipeľský Sokolec
Pcmeno farnosti : ipelskysokolec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 189
Poradie : 48400
Citát : Item Michael sacerdos Sancti Georgii [de Pastek] 1 iuratus dixit beneficium non ultra marcam et mediam, [solvit IX. grossos].
1 Deest registro.
Sumpnia huius pagine V. marce et XXXIX. grossi cum dimidio.
Preklad : Michal, kňaz (kostola) sv. Juraja v Pastovciach (teraz filiálka farnosti Ipeľský Sokolec), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 9 grošov. Súčet tejto strany je 5 mariek a 39 grošov a pol