logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Imeľ

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Imeľ: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1773, 1786 Imöl, 1808 Imöl, Imel, 1863–1913, 1938–1945 Imely, 1920 Imel, 1927–1938, 1945–1948 Imeľ, Imely, 1948– Imeľ
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Martovce (300).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Imeľ) kňaz
1711 dec. 8 - - - Bázorsig Joannes licentiatus farár
1787 júl 30. 1789 júl 22. Kraščenič, Matej Ignác farár
1789 dec. 19. 1792 okt. 1. Koron, Imrich farár
1792 nov. 19. 1798 júl 21. Laca, Štefan farár
1798 júl 31. 1800 sept. 1. Spravuje farár z Nesvadov excurrendo
1800 jún 18. 1806 aug. 3. Vághy, Lazar farár
1806 sept. 17. 1829 apr. 26. Bakay, Ján farár
1829 apr. 26. +1841 feb. - Borčáni, Imrich farár
1841 Man. 2. +1875 dec. - Szily, Ambróz farár
1876 máj 15. 1883 sept. - Lehoczký, Július farár
1883 okt. 16. 1891 - - Simor, Móric farár
1891 - - 1892 - - Vargha, Ján administrátor
1892 - - 1893 - - Szilágyi, Eugen farár
1893 - - 1899 - - Zoványi (Jánoska) Michael. administrátor
1900 - - 1904 - - Bačkády, Augustín farár
1904 - - 1917 - - Tonhaiser Michal farár
1917 - - 1917 po - Solymossy Dezider administrátor
1952 - - 1952 - - Kántor Eugen administrátor
1953 - - 1956 - - Vida Teodor administrátpr
1956 - - 1963 - - Kosec, Imrich administrátpr
1963 - - 1970 - - Horváth, Karol (1931) správca farnosti
1972 - - 1973 - - Bíróczi, Štefan správca farnosti
1973 - - 1974 - - Sedlák, Ľubomír administrátor
1974 - - 1988 - - Koreček Oto, správca farnosti