logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Simor, Móric

Iné mená:

Simor Mauritius

Životopisné dáta:

* 16. septembra 1849, Hronovce, okr. Levice – † 23. nov 1938

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, nar. 16. septembra 1849, Hronovce. Vysvätený bol 21. septembra 1872. Pôsobil ako kaplán v obci Veľký Cetín, 1883 farár v obci Imeľ, 1891 administrátor, 1913 farár v obci Veľký Cetín, 1913 okr. dekan. Zomrel vo veku 78 r. a 56 r. kňazstva.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 923; Schem. 1915;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Cetín 1872 - - 1883 okt. 16. Simor, Móric kaplán
Imeľ 1883 okt. 16. 1891 - - Simor, Móric farár
Veľký Cetín 1891 - - 1913 - - Simor, Móric administrátor
Veľký Cetín 1913 - - 1934 - - Simor, Móric farár 1913 okr. dekan