logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hrnčiarska Ves

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša
Iné mená:
Hrnčiarska Ves: okres Poltár/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1964 zlúč. o. Pondelok a Veľká Suchá do o. Hrnčiarska Ves.
1964– Hrnčiarska Ves
---------------
Pondelok: 1773, 1786, 1863–1902 Pongyelok, 1808 Pongyelok, Pondělek, 1907–1913 Cserepes, 1920–1964 Pondelok
Veľká Suchá: 1773, 1786 Nagy-Szuha, 1808 Szuha, Suchá, 1863–1913 Nagyszuha, 1920–1964 Veľká Suchá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hrnčiarske Zalužany (L100), k. P. M. Naneb. (1882), 2. Sučany (600), k. sv. Anny (1844), 3 Kružno (150), 4. Pondelok (130), 5. Maštinec (200), 6. Vaľkovo (55), 7. Selce (120).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Stručné dejiny:
Už v roku 1397 sa hovorí o rímsko-katolíckej farnosti veľko-suchánskej, ku ktorej patrili obce Selce, Pondelok, Zalužany, Sušany a Zelené.Od roku 1630 sa Pondelok stáva farnosťou evanjelickej cirkvi a to zásluhou zemepána Jakoffy Ferencza, ktorý prijal reformáciu.V r. 1964 sú zlúčené obce Veľká Suchá a Pondelok, aj farnosť sa mení na názov obce Hrnčiarska Ves.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Benedikt(1332,Veľká Suchá) farár
1631 sp. - - - - Szentkereszti, Juraj farár
1663 apr. 5. 1677 - - Nováky, Jakub farár
1677 máj 6. 1681 - - Kolossy, Ján (17. stor.) farár
1681 apr. 4. 1687 - - Miris, Mikuláš farár
1687 apr. 23. 1691 - - Skačáni, Štefan farár
1691 sept. 16. 1698 - - P. Mencsik Augustinus, Gerardus, Ord. S. Aug. farár
1698 apr. 17. 1699 - - Jarossíni, Juraj Augustín farár
1699 júl 25. 1712 júl - Hulík, Martin farár
1712 júl 2. 1716 - - Szabó, Ján z Vesteníc farár
1716 apr. 29. 1721 - - Holič, Martin farár
1721 feb. 16. 1731 - - Mulecz, Pavol farár
1731 jún 26. 1733 - - Zacsik Georgius. farár
1733 okt. 31. 1737 - - Herkal, Martin Juraj farár
1737 Marc. 7. 1738 júl 12. Schmidt, Jakub Ján farár
1738 sept. 24. 1742 feb. 10. Livinský, František farár
1742 feb. 15. 1748 - - Šmatlay, Ondrej farár
1748 okt. 17. 1756 - - Bán, Imrich Ladislav farár
1756 sept. 4. 1764 aug. 28. Láczay, Jozef farár
1764 aug. 28. 1768 dec. 10. Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
1769 jan. 3. 1771 jún - Uhlárik, Jozef farár
1771 jún 15. 1802 - - Bélik, Ondrej farár
1802 - - 1828 sp - Paulovič, Andrej farár
1828 - - 1845 - - Hertmann, Jozef farár
1845 - - 1879 - - Bródy, Ján farár
1879 - - 1886 - - Bohorčík, Juraj farár
1886 - - 1891 - - Antalík, Anton farár
1891 - - 1906 - - Bobák, Vojtech farár
1907 - - 1921 - - Liptay, Edward farár
1921 - - 1923 - - Štefko, Ernest farár
1923 - - 1939 - - Krištofčák, Ján farár
1939 - - 1941 - - Kašaj, Štefan farár
1941 - - 1951 - - Lipták, Anton farár
1951 - - 1966 - - Slávik, Štefan farár
1966 - - 1968 - - Platkovič, Gabriel farár
1968 - - 1993 jún 30. Kubus, Ján správca farnosti