logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9230
Meno farnosti : Hrnčiarska Ves
Pcmeno farnosti : hrnciarskaves
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 382-383
Poradie : 119630
Citát : Nagy-Szuha.

Olim in ADioecesi in ADtu Hontensi, VADnali districtu Kis-Hontensi uníco. Nunc in Dioecesi Rosnaviensi, ADtu Neogradiensi, VADnali districtu Kis-Hontensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia ad Stum Nícolaum Ep. Conf. Matricae ab 1716.

1631. occ. - - - - Szentkereszti Georgius.
1663. Apr. 5. 1677. - - Nováky Jacobus.
1677. Maji 6. 1681. - - Kolossy Joannes.
1681. Apr. 4. 1687. - - Miris Nicolaus.
1687. Apr. 23. 1691. - - Szkacsanyi Stephanus, Licentiatus.
1691. Sept. 16. 1698. - - P. Mencsik Augustinus, Gerardus, Ord. 5. August.
1698. Apr. 17. 1699. - - Jarosini Georgius.
1699. jul. 25. 1712. Jul. - Hulik Martinus.
1712. Jul. 2. 1716. - - Szabó Joannes.
1716. Apr. 29. 1721. - - Hollics Martinus.
1721. Febr. 16. 1731. - - Mulecz Paulus.
1731. Jun. 26. 1733. - - Zacsik Georgius.
1733. Oct. 31. 1737. - - Herkál Martinus.
1737. Marc. 7. 1738. Jul. 12. Schmidt Jacobus.
1738. Sept. 24. 1742. Febr. 10. Livinszky Franciscus.
1742. Febr. 15. 1748. - - Smatlay Andreas.
1748. Oct. 17. 1756. - - Bán Emericus.
1756. Sept. 4. 1764. Aug. 28. Laczay Josephus.
1764. Aug. 28. 1768. Dec. 10. Augustini Stephanus.
1769. Jan. 3. 1771. Jun. - Uhlarik Josephus.
1771. Jun. 15. - - - Bélik Andreas.

1) Parochia „Szuha“ in ADtu Hontensi occurrit in Catalogo Pázmániano inter antiquas Parochias. Péterffy, l. c. Versus finem saec. XVI. in manus incidit Evangelicorum. Horum ministri sequentes noscuntur: 1596. Laurentius Loshán, 1614. Joannes Szmotlik, 1619. Christianus Mazernik, vel Metzer, 1630. rediit ad manus catholicorum.

Číslo záznamu : 9438
Meno farnosti : Hrnčiarska Ves
Pcmeno farnosti : hrnciarskaves
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1057
Poradie : 234800
Citát : Nagy-Szuha.
Inter 1332. et 1337. Benedictus pleb. de Suca.

Číslo záznamu : 38836
Meno farnosti : Hrnčiarska Ves
Pcmeno farnosti : hrnciarskaves
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 345
Poradie : 45650
Citát : VEĽKÁ SUCHÁ 980 13, p. Hrnč. Ves, tel. 949 53, o. Rim. Sobota, (2 705), k. sv. Mikuláša (1815). — Fil.: 1. Hrnčiarske Zalužany (L100), k. P. M. Naneb. (1882), 2. Sučany (600), k. sv. Anny (1844), 3 Kružno (150), 4. Pondelok (130), 5. Maštinec (200), 6. Vaľkovo (55), 7. Selce (120). - K 63, p 41, s 22.
Duchovný správca: Ján Kub u s.

Číslo záznamu : 50696
Meno kňaza : Benedikt(1332,Veľká Suchá)
Pcmeno kňaza : benedikt1332velkasucha
Meno farnosti : Hrnčiarska Ves
Pcmeno farnosti : hrnciarskaves
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 230
Poradie : 55710
Citát : Item Benedictus de] Suca iuratus dixit, non credere valere ultra marcam, [et est Vntensis, et, ut supra, se] obligavit, solvit VI. grossos.
Preklad : Benedikt z Hrnčiarkej Vsi (časť Veľká Suchá) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Hontiansky (archidiakonát), zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov.