logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hrabovec

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
sv. Jozefa (1768).
Iné mená:
Hrabovec: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hrabocz, Hrabovecz, 1786 Hrabocz, Hrabowec, 1808 Hrabócz, Hrabowec, 1863–1902 Hrabóc, 1907–1913 Rabóc, 1920– Hrabovec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Komárov (250), k. sv. Štefana (1856), 2. Poliakovce (350) k. sv. Alžbety, vd. (1830).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Syfridus(Hrabovec,1332) kňaz
1789 - - 1803 - - Zacharek, Ambróz farár
1803 - - 1807 - - Korsch, František farár
1807 - - 1813 - - Findoray, Jozef farár
1813 - - 1818 - - Harrabay, Nepomucký, Ján, OFMConv administrátor
1818 - - 1822 - - Majcher, Juraj administrátor
1822 - - 1824 - - Kolárčik, Jozef administrátor
1825 - - 1828 - - Hamary, Mikuláš, Ján administrátor
1828 - - +1836 dec. 18. Poráč, Ján administrátor
1837 - - 1839 - - Cibula, Juraj, OFMConv administrátor
1839 - - 1848 - - Horay, Jozef administrátor
1849 - - 1851 - - Széplaky, Štefan administrátor
1851 - - 1853 - - Balcerovič, Apolinár, OFM administrátor
1853 - - 1860 - - Blažovský, Ignác administrátor
1860 - - 1870 - - Marcéni, Matúš administrátor
1870 - - 1894 - - Takáč, Juraj (1835) administrátor, farár 1892 farár
1894 - - 1925 - - Kandera, Jozef administrátor, farár 1912 farár
1925 - - 1925 - - Rusňák, Ján administrátor
1925 - - 1928 - - Bialko, Viktor administrátor
1928 - - 1935 - - Kapala, Salezius Ján Jozef, OFM administrátor
1935 - - 1939 - - Neznámy kňaz
1939 - - 1950 - - Balík, Juraj administrátor
1950 - - 1960 - - Okossy, Štefan administrátor
1960 - - 1973 - - Minárčik, Ján Alojz administrátor
1973 - - 1987 jún 30. Jankech, Kamil farár
1987 - - 1989 - - Štroncer, Andrej administrátor
1989 - - 1997 júl 10. Biroš, Ján (1939-2020) farár
1998 - - 1999 - - Palša, Pavol administrátor
1999 - - 2002 - - Halčák, Juraj farár
2002 - - 2008 - - Fencák, Marián farár
2008 - - - - - Haľko, Jozef administrátor