logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hrabovec

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
sv. Jozefa (1768).
Iné mená:
Hrabovec: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hrabocz, Hrabovecz, 1786 Hrabocz, Hrabowec, 1808 Hrabócz, Hrabowec, 1863–1902 Hrabóc, 1907–1913 Rabóc, 1920– Hrabovec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Komárov (250), k. sv. Štefana (1856), 2. Poliakovce (350) k. sv. Alžbety, vd. (1830).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - syfridus(Hrabovec,1332) kňaz
1807 - - 1813 - - Findoray, Jozef farár
1813 - - 1818 - - Har[t]abay, Ján, OFMConv administrátor
1818 - - 1822 - - Majcher, Juraj administrátor
1822 - - 1823 - - Kollárčik, Jozef administrátor
1823 - - 1828 - - Hamary, Mikuláš administrátor
1828 - - 1837 - - Poráts, Ján administrátor
1837 - - 1839 - - Czibula, Juraj [OFMConv.] administrátor
1838 - - 1848-1854 - - Horray, Jozef administrátor
1847 - - 1850 - - Széplaky, Štefan administrátor
1850 - - 1853 - - Balcerovič, Apolinár, OFM administrátor
1853 - - 1860 - - Blazsovszky, Ignác administrátor
1860 - - 1870-1899 - - Marcéni, Matúš administrátor
1870 - - 1894 - - Takács, Juraj administrátor-farár
1894 - - - - - Kandera, Jozef administrátor-farár
1925 - - 1926 - - Rusňák, Ján administrátor
1926 - - 1928 - - Bialko, Viktor administrátor
1928 - - - - - Kapala, Salezius Ján Jozef, OFM administrátor
1939 po - 1968 - - Balík, Juraj správca farnosti
1952 - - 1960 - - Okossy, Štefan administrátor
1960 - - 1963 - - Minárčik, Ján Alojz správca farnosti
1960 - - 1963 - - Minárčik, Ján administrátor
1973 - - 1988 - - Jankech, Kamil správca farnosti
1989 - - 1997 - - Biroš, Ján (1939-2020) farár
1998 - - 1998-1999 - - Palša, Pavol administrátor
1999 - - 2002 - - Halčák, Juraj farár
2002 - - - - - Fencák, Marián farár