logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33539
Meno farnosti : Hrabovec
Pcmeno farnosti : hrabovec
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 214-215
Poradie : 22530
Citát : HRABOVEC 086 11, tel.—, o. Bardejov, (950), k. sv. Jozefa (1768). — Fil.: 1. Komárov (250), k. sv. Štefana (1856), 2. Poliakovce (350) k. sv. Alžbety, vd. (1830). — K 27, p 8, s 12.
Duchovný správca: Kamil Jankech.

Číslo záznamu : 54020
Meno kňaza : Syfridus(Hrabovec,1332)
Pcmeno kňaza : syfridus1332hrabovec
Meno farnosti : Hrabovec
Pcmeno farnosti : hrabovec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 317
Poradie : 88950
Citát : Item Syfridus [de] Crapse solvit IX. grossos.
Preklad : (Kňaz) Syfridus z Hrabovca zaplatil 9 grošov.

Číslo záznamu : 62415
Meno farnosti : Hrabovec
Pcmeno farnosti : hrabovec
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1450
Citát : 18. HRABOVEC,+ (o. Bardejov).
a) 209: /+(1) Chifridus sacerdos de Chraponcho...et est comitatus ut supra, (de Sars)/... d.: 15 gr. za rok. Slovo "solvit" chýba.
b) 317: Syfridus /de/ Crapse, 9 gr.-
c) -.-
d) -.-

0-204/19: Hrabské. Táto dedina nemôže tu prichádzať do úvahy, lebo podľa listín z r. 1351 a 1373 "possessio Grabo in vicinitate poss. Malchou et Gerlakvagasa" bola r. 1338 darovaná ako "terra siluosa".(2) Môže tu byť reč o dedine Hrabkov, ako sme to vyššie uviedli, alebo o Hrabovec, ktorej farár sa spomína r. 1424, (plebanus de Grabo).(3) Dedina Garbolch sa uvádza r. 1352.(4) V spise majetkov makovického panstva z r. 1492 sa vyskytuje aj dedina "Hrabócz" s drevenou kaplnkou.(5) Asi v tom čase nebola už tam fara.(6) "Garabolch" mal r. 1427 dovedna 30 port.(7)

1) Krížik pred menom znamená, že kňaz zostal dlžný.
2) F-IX/2-279, a F-IX/4-545.
3) Bardejov. m. arch. č. 121/Iványi I. č. 124.
4) AO-V/542.
5) Bp. OL. Camer. D1. č. 3O22, str. 11.
6) Schem. 1938, str. 112: Hrabovec. Fara bola obnovená r. 1810.
7) LC. Saros. col. 9.

Hubošovce,- p. Svätý Ďur, čís. zoznamu 62.

Číslo záznamu : 62542
Meno farnosti : Hrabovec
Pcmeno farnosti : hrabovec
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2720
Citát : C) KOMÁROV, (o. Bardejov). O existencii murovaného kostola sa píše v súpise majetkov makovického panstva z r. 1492.(11) Táto dedina blízo Bardejova má aj teraz katolícke obyvateľstvo.(12) Nie je vylúčené, že v stredoveku mali tu osadníci vlastného kňaza. R. 1427 mal "Komaro" 36 port.(13)