logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horná Súča

Zriadenie:
od roku 1771
Titul kostola:
sv. Kataríny (1830).
Iné mená:
Horná Súča: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773 Felső-Szucz, Horne Suce, 1786 Felschő-Sucz, 1808 Felső-Szucsa, Horní Suča, 1863, 1888–1913 Felsőszúcs, 1873–1882 Felsőszucs, 1920– Horná Súča
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dúbrava (500), kap. P. M. Nep.Poč.(1941),
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1771 - - 1774 - - Mesároš, Ondrej (1741-1812) farár
1774 - - 1775 - - Balogh, Joannes farár
1775 - - 1782 - - Macháček, František farár
1782 - - 1834 - - Meszáross, Jozef farár
1834 - - +1854 Máj 9 Rešetka, Michal farár
1854 - - 1868 - - Remiš, Ján farár
1868 - - 1877 - - Mihálik, Jozef farár
1877 - - 1890 - - Čulen, Michal farár
1890 - - 1915 - - Aleithner, Jozef farár
1915 - - 1941 - - Rybárik, František administrátor, farár
1941 - - 1952 - - Vršanský, Justín administrátor, farár
1952 - - 1991 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. správca farnosti 1990 č. dekan
1991 - - 1996 - - Šuráb, Jozef správca farnosti